חתימת חוזה

מצב
הנושא נעול.

ריטה1

New member
חתימת חוזה

חתימת חוזה
אני עומדת לחתום חוזה בחברה מאוד גדולה, ואני קצת חוששת. זה בטח יהיה איזה משהו עם מלא דפים בשפת עורכי דין, לא תהיה לי אפשרות לקחת את זה הביתה ולעיין בזה, כי כולנו בקוצר זמן. מה אני כן יכולה לעשות? כבר הסבירו לי שהעבודה היא לתק' מוגבלת של שנה וחצי, האם זה אומר שבתום הפרויקט אני לא איהיה זכאית לפיצויי פיטורים? למה לשים דגש? איך אפשר להימנע מטעויות גורליות? אני יודעת שיש אפשרות לחתום בראשי תיבות ת.ל (תחת לחץ ואז זה לא ממש מחייב אותי) אבל אני ממש לא רוצה להיתחכם. תודה
 
חתימה על חוזה עבודה

חתימת חוזה
אני עומדת לחתום חוזה בחברה מאוד גדולה, ואני קצת חוששת. זה בטח יהיה איזה משהו עם מלא דפים בשפת עורכי דין, לא תהיה לי אפשרות לקחת את זה הביתה ולעיין בזה, כי כולנו בקוצר זמן. מה אני כן יכולה לעשות? כבר הסבירו לי שהעבודה היא לתק' מוגבלת של שנה וחצי, האם זה אומר שבתום הפרויקט אני לא איהיה זכאית לפיצויי פיטורים? למה לשים דגש? איך אפשר להימנע מטעויות גורליות? אני יודעת שיש אפשרות לחתום בראשי תיבות ת.ל (תחת לחץ ואז זה לא ממש מחייב אותי) אבל אני ממש לא רוצה להיתחכם. תודה
חתימה על חוזה עבודה
ראשית אציין כי כמי שניסחה הסכמים רבים מטעם ההנהלה, השקפתי היא, שאם חוזה העבודה לא ברור או כתוב במה שאת קוראת "שפת עורכי דין" אז החוזה לא טוב. נקודה. אפשר לכתוב הסכמים טובים בצורה קריאה וברורה לשני הצדדים. לעניינו, התשובה שלי תהיה כללית, כי לא פירטת מהו התפקיד שתמלאי ועד כמה הוא גבוה בהיררכיה הארגונית. המלצתי לך כן לבקש לקרוא את החוזה בשקט בבית ולהחזירו חתום למחרת. שוב, השאלה היא עד כמה כוח המיקוח שלך גדול, והאם את יכולה לנהל מו"מ על הוראות החוזה ותנאי העבודה שלך. בהנחה שאת יכולה לנהל מו"מ, ומדובר על תפקיד בכיר שהטבות גדולות בצידו, אני ממליצה לך להעבירו לעיון של עו"ד ולהערותיו. אם תבחרי שלא לעשות כן, המלצתי היא לסמן כל פיסקה או סעיף שכתוב "בשפת עורך-דין" ובמהלך המו"מ לבקש הבהרות למה התכוון עורך-הדין של החברה שניסח את החוזה. במסגרת המו"מ ניתן גם להעלות התייחסות לתנאים הכלכליים של העסקתך. אם כוח המיקוח שלך קטן או שואף לאפס, ואין כל דרך שתוכלי לנהל מו"מ לשינוי הוראות החוזה, הרי כל עוד הוא משקף את תנאי עבודה בתפקיד כפי שנמסרו לך בעת הראיון או הקבלה לעבודה, אין הרבה מה לעשות עם נוסח החוזה. אם יש בו הוראות לא חוקיות, הרי שהחתימה שלך על החוזה לא מהווה ויתור על הזכויות הבסיסיות שבחוק. אין טעם לחתום ת.ל. משום שגם אם לא ישלמו לך את המגיע לך כחוק, תהיי זכאית לתשלומים אלה ותוכלי לתבוע אותם בסוף תקופת ההעסקה. אם יש בחוזה הוראות שלא קשורות לחוק (בנוגע למשמעת או להפרשות לקופות גמל או להטבות נוספות שהחברה נותנת) הרי שהן תחייבנה אותך. בהתייחס לנושא פיצויי הפיטורים: כאשר מדובר בעובד שמתקבל לעבודה למשימה מוגדרת בזמן (ומהשאלה אני מבינה שמדובר בפרויקט מסוים) שעם סיומה תושג המטרה שלשמה התקבל לעבודה והוא יסיים את תפקידו, אינו זכאי לפיצויי פיטורים. אם יש לך שאלות נוספות או שאלות הבהרה את מוזמנת לפנות בשאלה נוספת.
 

ריטה1

New member
תודה

חתימה על חוזה עבודה
ראשית אציין כי כמי שניסחה הסכמים רבים מטעם ההנהלה, השקפתי היא, שאם חוזה העבודה לא ברור או כתוב במה שאת קוראת "שפת עורכי דין" אז החוזה לא טוב. נקודה. אפשר לכתוב הסכמים טובים בצורה קריאה וברורה לשני הצדדים. לעניינו, התשובה שלי תהיה כללית, כי לא פירטת מהו התפקיד שתמלאי ועד כמה הוא גבוה בהיררכיה הארגונית. המלצתי לך כן לבקש לקרוא את החוזה בשקט בבית ולהחזירו חתום למחרת. שוב, השאלה היא עד כמה כוח המיקוח שלך גדול, והאם את יכולה לנהל מו"מ על הוראות החוזה ותנאי העבודה שלך. בהנחה שאת יכולה לנהל מו"מ, ומדובר על תפקיד בכיר שהטבות גדולות בצידו, אני ממליצה לך להעבירו לעיון של עו"ד ולהערותיו. אם תבחרי שלא לעשות כן, המלצתי היא לסמן כל פיסקה או סעיף שכתוב "בשפת עורך-דין" ובמהלך המו"מ לבקש הבהרות למה התכוון עורך-הדין של החברה שניסח את החוזה. במסגרת המו"מ ניתן גם להעלות התייחסות לתנאים הכלכליים של העסקתך. אם כוח המיקוח שלך קטן או שואף לאפס, ואין כל דרך שתוכלי לנהל מו"מ לשינוי הוראות החוזה, הרי כל עוד הוא משקף את תנאי עבודה בתפקיד כפי שנמסרו לך בעת הראיון או הקבלה לעבודה, אין הרבה מה לעשות עם נוסח החוזה. אם יש בו הוראות לא חוקיות, הרי שהחתימה שלך על החוזה לא מהווה ויתור על הזכויות הבסיסיות שבחוק. אין טעם לחתום ת.ל. משום שגם אם לא ישלמו לך את המגיע לך כחוק, תהיי זכאית לתשלומים אלה ותוכלי לתבוע אותם בסוף תקופת ההעסקה. אם יש בחוזה הוראות שלא קשורות לחוק (בנוגע למשמעת או להפרשות לקופות גמל או להטבות נוספות שהחברה נותנת) הרי שהן תחייבנה אותך. בהתייחס לנושא פיצויי הפיטורים: כאשר מדובר בעובד שמתקבל לעבודה למשימה מוגדרת בזמן (ומהשאלה אני מבינה שמדובר בפרויקט מסוים) שעם סיומה תושג המטרה שלשמה התקבל לעבודה והוא יסיים את תפקידו, אינו זכאי לפיצויי פיטורים. אם יש לך שאלות נוספות או שאלות הבהרה את מוזמנת לפנות בשאלה נוספת.
תודה
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה