חתיכת ושט יש לו, לפעוט.

shy-1

New member
במוצץ יש שפה(קאנט) בקוטר שאפילו

צ'יצ'ולינה היתה מתקשה לבלוע, יתכן והוא הופרד מהמוצץ או נחתך.
 
למעלה