חשמול, קו מגע אוירי (קמ"א)

מצב
הנושא נעול.
חשמול, קו מגע אוירי (קמ"א)

חשמול, קו מגע אוירי (קמ"א)
להשלמת הודעתי ״על מה מדובר״ אני ממליץ לראות ב You tube :
1. Modern catenary installation
2. (Ttxdudu support caténaire(partie 1-2
3. (Ttxdudu support caténaire(partie 2-2
4. Pose du fil caténaire partie 1
 
כבל הזנה עילי

חשמול, קו מגע אוירי (קמ"א)
להשלמת הודעתי ״על מה מדובר״ אני ממליץ לראות ב You tube :
1. Modern catenary installation
2. (Ttxdudu support caténaire(partie 1-2
3. (Ttxdudu support caténaire(partie 2-2
4. Pose du fil caténaire partie 1
כבל הזנה עילי
לא ברור לי מאיפה הבאת את הביטוי "קמ"א". המונח המקובל ברכבת הוא קו הולכה עילי או קו הזנה עילי. ראו דוגמה ברשת כאן וכאן.
 
מקור ה ״ קמ״א ״

כבל הזנה עילי
לא ברור לי מאיפה הבאת את הביטוי "קמ"א". המונח המקובל ברכבת הוא קו הולכה עילי או קו הזנה עילי. ראו דוגמה ברשת כאן וכאן.
מקור ה ״ קמ״א ״
עד כמה שידוע לי קמ״א התקבל על ידי האקדמיה ללשון העברית.
אני מניח שהמושג בא מצרפתית
LCA Ligne de Contact Aérienne
כפי שאומץ למשל המושג דפו של הרק״ל שמוצאו גם כן מצרפתית
Dépôt
או המילה רקפור/ריקפור שבאה מ
Récupération
אומרים: בלימה ברקפור כמו שאומרים
Freinage par récupération
מה שנקרא באנגלית
Regenerative braking
תקן אותי עם אני טועה,
מה שבטוח הוא, שיהיה צורך לעברת הרבה מושגים לועזים במסגרת חשמול הרכבת.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה