חשיפה: הרב אלישיב הורה לחברי דגל

חשיפה: הרב אלישיב הורה לחברי דגל

חשיפה: הרב אלישיב הורה לחברי דגל התורה וליו"ר מנחם כרמל שהקריה בנתיבות ייקרא ע"ש הרב ישכר מאיר זצוק"ל.
 
למעלה