חשוב מס מאוחד או נפרד:

arn1956

Member
1. אם לי יש משכורת מעבודתי כשכיר, לאשתי יש משכורת מעבודתה כשכירה ושתי עבודות אלו בלתי תלויות.
בנוסף יש לנו הכנסות מעסק משותף של שנינו.
איך יעשו לנו את חישוב המס?
א. על כל ההכנסות שלנו במשותף?
ב. יעשו לי חישוב מס על הכנסותי כשכיר + הכנסות שנינו מהעסק ולאשתי יעשו חישוב מס נפרד על משכורתה כשכירה?
ג. יעשו חישוב מס נפרד לשנינו כאשר אנחנו נוכל לבחור על מי משנינו יש לרשום את הכנסות העסק?

2. נניח שיעשו לנו חישוב מס משותף על כל הכנסותינו.
כמה נקודות זיכוי יתנו לנו? אני מקבל 2.25 נקודות זיכוי ואשתי 2.75 נקודות. האם במקרה זה יתנו לנו 5 נקודות זיכוי?
 

roheshbon

Member
1) הבחירה על שם מי לרשום את העסק נעשתה שפתחתם את התיק עוסק.
העסק משותף ואני אניח שהוא רשום על שמך.
יש 2 אפשרויות:
א) חישוב מאוחד - לרוב זה לא כדאי אבל שווה בדיקה.
אם אין לך רואה חשבון, לכשתשדר בעצמך את הדוח באופן מקוון יש חישוב מס בסוף, שחק עם ההגדרות (חישוב נפרד, חישוב מאוחד) ותראה איפה אתם תשלמו פחות.
ב) חישוב נפרד - בחישוב זה הרווח מעסק יצטרף להכנסתך כשכיר וימוסה לפי מדרגות מס שוליות.
אישתך תמוסה רק על הכנסתה כשכירה.
לא ציינת מספרים אבל בדר"כ שיש עבודה כשכיר ועסק , הרווח מעסק ממוסה במדרגות גבוהות ושווה להשקיע מאמץ ולהכיר בכל ההוצאות האפשריות.

2) כן.
 
למעלה