חשוב לקיים את השבת כיום מנוחה, ולעסוק במצוות פרו ורבו

למעלה