חשוב לציין - "רשם המפלגות" הוא אביה.....

חשוב לציין - "רשם המפלגות" הוא אביה.....

רק אתמול נודע לי שד"ר ארנה ברי היא בתו של יואש צידון בעבר "רשם המפלגות". יואש צידון נולד ברומניה.
 
למעלה