חשוב!!! השקעה שלילית בחברה

atzitz10

New member
חשוב!!! השקעה שלילית בחברה

קיים מצב של חברה שרכשה 100% מחברה זרה בחו"ל.לחברה הנרכשת הפסדים צבורים, כלומר הון עצמי שלילי. הרוכשת למעשה שלמה כסף עבור הפסדים. האם ההפרש ייזקף למוניטין חיובי? האם אפשר לרשום במאזן השקעה שלילית ובצד הנכסים יכלל המוניטין? תודה
 
למעלה