חשבתם שמצפה לכם עתיד טוב יותר אצל ביבי ויאיר

MARIA40

New member
חשבתם שמצפה לכם עתיד טוב יותר אצל ביבי ויאיר

אז חשבתם....
עד 2016: העלאות מסים של 14.5 מיליארד ש'בנק ישראל פרסם תחזית מעודכנת, לפיה למרות הגידול בתוצר המדינה - עד סוף הקדנציה הנוכחית יועלו המסים ב-5.5 מיליארד שקל בשנת 2015, וב-9 מיליארד שקל בשנת 2016. היקף העלאות המסים יהיה גבוה משסברו עד כה, בשל שיטת החישוב החדשה של התוצר
אביטל להב פורסם: 16.09.13 , 15:03
בעוד ששר האוצר מצהיר כי בשנים הקרובות מדיניותו תישא פרי ומבטיח הורדות מסים בתקציבים הבאים, פרסם היום (ב') בנק ישראל תחזית מעודכנת. על פי התחזית, עד סוף הקדנציה הרשמית של הממשלה המכהנת (שנת 2016) תירשם העלאת מסים של 14.5 מיליארד שקל.
•הקיצוץ ואתם: כמה תפסיד משפחה ממוצעת?
•חברי קואליציה מאיימים: לא נאשר את כל הגזירות
•התנגדות מבית: במקום גזירות, לטפל בהון השחור
התחזית החדשה של הבנק המרכזי חוברה בעקבות השינויים שהכניסה לאחרונה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשיטת החישוב של התוצר. בעקבות השינויים, גדלה ההערכה של היקף התוצר במשק מ-929 מיליארד שקל ל-996 מיליארד שקל.
לשינוי זה יהיו השלכות מרחיקות לכת על תקציב המדינה. בעקבותיו, יירד היקף החוב של הממשלה המחושב כאחוז מהתוצר, מ-73.5% ל-68.4%. כמו כן, שיעור הצמיחה של המשק בעשור האחרון גדל מ-4.3% ל-4.6%. שני נתונים אלה, הם הנתונים העיקריים המשפיעים על גודלו של תקציב המדינה.
הממשלה תצטרך לאשר קיצוץ
ככל ששיעור הצמיחה בעשור האחרון גדול יותר והיקף החוב כאחוז מהתוצר קטן יותר, כך גדל תקציב המדינה בשיעור ניכר יותר. על פי הערכות בנק ישראל, שיעור הגידול בתקציב 2015 יעלה מ-3.5% ל-4% בעקבות השינוי בחישוב התוצר.
כתוצאה מכך, יקטן היקף הקיצוצים שהממשלה תצטרך לאשר על מנת לעמוד במסגרת ההוצאות שמוכתבת לה. על פי ההערכה החדשה של בנק ישראל, הממשלה תצטרך לאשר קיצוץ של 3.5 מיליארד שקל בכל אחת מהשנים 2015 ו-2016.
אולם הגידול בהוצאות יחייב העלאות מסים על מנת לממן אותן: בבנק ישראל צופים העלאות מסים של 5.5 מיליארד שקל ב-2015 ו-9 מיליארד שקל ב-2016. יצוין כי ההערכה הקודמת של בנק ישראל מיוני האחרון דיברה על העלאות מסים של 4 מיליארד שקל ב-2015 ועוד 7 מיליארד שקל ב-2016.
 
אין מה לעשות

הסובסידיות לקיבוצים עולים מיליארדים, ורק מהחשמל שהיכלי המשפט צורכים היה אפשר לפרנס עשרות משפחות.
ודיברתי על חשמל בלבד!
 

MARIA40

New member
גם אם תגיד את השקרים האלו עוד 100 פעם..

זה לא יוכל להצדיק את האיוולת של מפעל ההתנחלויות ההזוי שהימין דואג בשקידה ובהתמדה לבנות, ולהרוס ..ואת מימון הממסד הדתי ..שיונק מיליארדים רק כדי לממן לפרזיטים ג'ובים .
 
למעלה