חרובים

דודי א

New member
חרובים

שבוע טוב שאלה של חילוני שלא זוכר מה שלמד בצעירותו מי אכל חרובים בימי קדם ? משהוא שלמדתי בבית הספר .... פעם תודה איפה ניתן למצוא את הסיפור המלא באינטרנט ?
 

EMMA22

New member
שבוע טוב

לפי מה שזכור לי זה ר' שמעון בר-יוחאי. בקשר ללינק אני אוותר על הניסיון לעשות אחד היות ואני לא מבינה גדולה במחשבים,תעשה חיפוש בגוגל או אתר דומה..
 

tropicbird

New member
שבוע טוב

יש גם סיפור על ר' חנינא בן דוסא. תנסה למצא את הסיפורים על ר' שמעון בר יוחאי ור' חנינא בן דוסא בספר האגדה של חים נחמן ביאליק.
 

דודי א

New member
תודה

תודה אחפש - לגבי שמעון בר יוחאי קיבלתי כבר תשובה שזה הוא
 

asaf2000

New member
אתה צוחק??

סיפורים על גדולי ישראל לא מחפשים בספרים של כופרים!!
 

ST

New member
לפחות הוא מביא את המקורות

לכל הסיפורים, ויש דברים שעדיף לחפש שם, כי לפחות תדע מאיפה, ולא איזשהו ציטוט מעוות שמישהו שאין לו קשר ליהדות כתב.
 

asaf2000

New member
תגובה

זה לא משנה, אסור לקרוא בספרים של כופרים יש בהם רוח טומאה. ספר תורה שכתבו מין ישרף. עדיף לחפש בגוגל ויותר מזה, עדיף שלא לעשות את העבודה מאשר לקרוא בספרי כפירה!
 

tropicbird

New member
אדם שקרוב אלי מאוד ...

הכיר את חיים נחמן ביאליק. (האדם הזה הוא רב גדול ונחשב) והוא אמר לי מעדות אישית שחיים נחמן ביאליק לא היה כופר כלל! הוא היה תלמיד חכם עצום שהיה בקיא בכל חלקי הש"ס והפוסקים. הוא גם למד בישיבת וולוז'ין (אני לא בטוח שאתה ואני היינו מתקבלים לשם בכלל...). אבל, הוא היה אוכל נבלות לתיאבון (ולא להכעיס!) מסכן, שלא עמד בבמלחמה עם היצר אבל בהחלט שיש לנהוג קדושה בספרו הזה ("ספר האגדה"). הוא גם אמר שאין לספר זה דין של "ספר תורה שכתבו מין-פסול" כי הוא לא היה מין כלל! הוא גם אמר "הוא היה דתי יותר מהרבה מאוד אנשים שמסתובבים עם כיפה שאנחנו מכירים". הנה כמה פנים בחייו של חיים נחמן ביאליק שלא הכרת ושהרבה מאוד אנשים לא הכירו. ואם כבר מדברים על זה... יואל משה סלומון שהקים את פתח תקווה ועוד כמה מקומות והיה מהחלוצים נכון יותר לקרא לו ר' יואל משה סלומון כי הוא היה חסיד והיה לבוש בלבוש שחור ושטריימל ומקפיד על קלה כבחמורה וכמותו ר' יהושוע שטמפפר ר' דוד גוטמן ור' זרח ברנט (מוכרים לך מה"בלדה ליואל משה סלומון"?) מסתבר שיש לחברה החילונית (ולהבדיל, לחלק מהרבנים) יכולת ורצון להשכיח מאיתנו מי עשה את המדינה והציונות....
 

asaf2000

New member
ר' שמעון בר יוחאי

הסיפור מופיע במסכת שבת דף ל"ג עמוד ב': "אזלו טשו במערתא איתרחיש ניסא איברי להו חרובא ועינא דמיא" (הלכו והתחבאו במעררה, התרחש להם נס ונברא להם עץ חרובים ומעין מים) במסכת תענית דף כ"ד עמוד ב': "אמר רב יהודה אמר רב בכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני וחנינא בני דיו בקב חרובים מערב שבת לערב שבת". וזה הזכיר לי גם את הסיפור על חוני המעגל במסכת תענית דף כ"ג: "אמר רבי יוחנן כל ימיו של אותו צדיק היה מצטער על מקרא זה שיר המעלות בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים אמר מי איכא דניים שבעין שנין בחלמא יומא חד הוה אזל באורחא חזייה לההוא גברא דהוה נטע חרובא אמר ליה האי עד כמה שנין טעין אמר ליה עד שבעין שנין אמר ליה פשיטא לך דחיית שבעין שנין אמר ליה האי [גברא] עלמא בחרובא אשכחתיה כי היכי דשתלי לי אבהתי שתלי נמי לבראי יתיב קא כריך ריפתא אתא ליה שינתא נים אהדרא ליה משוניתא איכסי מעינא ונים שבעין שנין כי קם חזייה לההוא גברא דהוה קא מלקט מינייהו אמר ליה את הוא דשתלתיה אמר ליה בר בריה אנא אמר ליה שמע מינה דניימי שבעין שנין חזא לחמריה דאתיילידא ליה רמכי רמכי".
 
למעלה