|חרדי צבא חרדי

|חרדי צבא חרדי


משמר הגבול מקים יחידה של חרדים -
דבר מבורך ביותר


שהרי אלה שוטרים לכל דבר .
בתפקיד של חיילים

יש היום יותר חרדים בצבא
מאשר קיבוצניקים בחוץ לארץ
 

Womanizer99

New member


או מהמשועממים באוניברסיטת תל אביב שלומדים מקצוע על חשבון ובתמיכת המדינה ועוזבים לעבוד בחו"ל.
 
חצי אוניברסיטת תל אביב לא עשו צבא


כל האוניברסיטות בארץ הם שמאלניות -


רק אוניברסיטת אריאל + אוניברסיטת בר אילן
הם של ימנים ושל אלה שהם נאמנים למדינה ולארץ
 
למעלה