חקירה/tapuzforum/images/Emo31.gif/tapuzforum/images/Emo63.gif

בינגi

New member
חקירה/tapuzforum/images/Emo31.gif/tapuzforum/images/Emo63.gif

האוטובוס היה מלא עד אפס מקום, אנשים נדחסו בעמידה, אני למזלי ישבתי, באחת התחנות עלה איזה זקן תיכו, ובתור דתי מיד העיניים מופנות אליך כאילו מצפים שבאופן טיבעי אתה הוא זה שבעצם עומד לפנות לזקן את מקומך.. עכשיו יש 2 אפשרויות-: או שאני אכן מפנה לו את מקומי ומצטרף לאלו שנדחסים בעמידה, אלא שאז המציאות מחייבת אותי להיכשל בזה ``שעלי להפריד בין 2 בחורות``.. או שאשאר לשבת במקומי ואז אני גורם לחילול השם.. בקיצור, אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי.. כיצד לדעתכם היה עלי לנהוג במקרה הזה? כיצד הייתם אתם נוהגים? בהמשך אספר מה היה בסוף..
 
לקום

חילול השם יותר חמור מכל דבר אחד חוצמזה תחשוב טוב לעצמך האם אתה כל כך פרוש שזה היה מפריע לך להפריד
 
האפשרות הטובה ביותר

זה לקום ולאמר שאתה צריך לרדת. אז אולי הפסדת 6 שקל אבל הרוחת שלא להיכשל באחד מהעברות החמורות בתורה, שזה חילול ה, או בעיה אחרת של צניעות הירהורים וכדו`. ואם אתה לא עושה את שניהם אז, תשחק אותה רדום, ואז שב ואל תעשה עדיף. אבל ברור שעדיף האופציה הראישונה.
 
יפיופי נפש

איני מוצא הבדל בין "ואחת הראיות שהוא עם הארץ שצוה לפזר אדם כל ממונו ושיתנדבו לעניים. וכל השומעים לו הם טפשים והוא חוטא שעושה הפך התורה הואיל ואין ראוי לתורתנו לעשות צדקה מכל ממונו אלא מקצתו. שכן כתוב אך כל החרם אשר יחרים לאיש לה' מכל אשר לו ואמרו מקבלי השמועה מכל אשר לו ולא כל אשר לו. ושמו לנדבה גדר וגבול והוא החומש אמרו המבזבז אל יבזבז יותר מחומש" (איגרת תימן) לבין "אי והדרת? מה קימה שאין בה חסרון כיס אף הידור שאין בו חסרון כיס: איזהו הידור? לא ישב במקומו ולא מדבר במקומו ולא סותר את דבריו" לפי ההלכה אפילו בזקן ח'טיאר עליו ס"ה לעמוד בקימה שיש עימה הידור ולהתיישב. מבלי שייאלץ לפנות את מקומו. ואם החילונים מחמירים אף בקימה שיש עימה חסרון כיס, אז שייפנו את מקומם הם. חילול ה'
 

הילה134

New member
תסבירו לי דחוף!

מה הקטע לא לעבור בין 2 בחורות..שח`ו לא יגיעו לאורגיה?מזה השטויות האלה?
 

סילה 120

New member
זו לא הלכה ולא איסור.

זה מישום סכנה.לכן לא עוברים.ואם הן נידות אז זה בכלל מסוכן.
 
למעלה