חצי מרתון רמה"ש - 2.2.2013

חלוקת ערכות -

אלו שנרשמו ושירשמו עד היום בשעה 20:00 יכולים ליטול את הערכות שלהם בחנות WRUN שבכניסה ליקום (במתחום שצמוד לתחנת הדלק, צמוד ל"קפה בונו"), בימים שלישי, רביעי (משעה 09:00 עד 20:00) וביום חמישי עדהשעה 17:00.

בנוסף תהא חלוקת ערכות ביום שישי בבוקר במשרדי אגודת הספורט של רמת השרון - ברח' הזית מאחורי בית מספר 8, למול איצטדיון הספורט, טלפון לבירורים: 03-5494456.

כמו כן תהא גם חלוקת ערכות בבוקר המרוץ - אך על הרצים יהא להגיע מוקדם בבוקר ליטול את הערכה לידיהם.

אתר מרוץ אביב להרשמה
 
למעלה