חסימת מעגן רידינג לכלי שיט

חסימת מעגן רידינג לכלי שיט

חסימת פתח בריכת תחנת הכוח רדינג

דואל | הדפסה">
עידכון אחרון ב-05 ינואר 2017

תאריך 5/01/2017
הודעה לימאים/משיטים מספר 001/2017 | סימוכין 00479517

"הודעה למשיטים 005/2014 מאוגוסט 2014 שהזכירה כי כניסת כלי שייט לבריכת תחנת הכוח אסורה, עדיין תקפה.
למרות זאת עדיין נכנסים כלי שייט לבריכת תחנת הכוח, עוגנים בה ואף יורדים אנשים לרחוץ במי הבריכה, למרות האיסור והסיכון שבדבר.

לאור זאת החליטה חברת החשמל לחסום את פתח הכניסה מכיוון הים לבריכת רדינג בקו מצופים רציף. הסגירה תבוצע בימים הקרובים.

פתיחת הפתח תבוצע במידת הצורך ע"י חברת החשמל בהתקיים מצב חרום בכלי שייט שיזקק לעזרה וכניסה מידית לצורך הצלת חיים בלבד, במקרה כזה יצור המשיט קשר עם בטחון תחנת הכוח בטלפון 076-8643760".
 
למעלה