חמש שנים נשמרה תאונת עבודה

מצב
הנושא נעול.
מדובר בזלזול בבריאות הציבור

עד שבית המשפט המחוזי בת"א
הואיל לפרסמה.
מדובר בזלזול בבריאות הציבור
מטעם משרד הבריאות. העובדת, הגב לוי, היתה מנהלת של חנות תכשיטים כאשר קבלה את התקף הלב שהפך אותה לצמח. בכל אותה שעה אנחנו מחפשים את ד נ ה ב נ ט מטבריה, שהיתה בתה של מנהלת חנות תכשיטים, וחלתה במחלה נדירה מאוד במוח ונותחה ברמב"ם. ואת המחלה הכפולה הזאת אפשר להצליב עם הרצח של מלה מלבסקי אשתו של יבואן אבנים ופנינים בברוקלין, ולשאול, האם הסתרת תאונות עבודה היא מעשה אתי? בית הדין לעבודה היה צריך לפרסם בראש חוצות את התאונות שנקרות בפניו, על מנת שאפשר יהיה לנתח את הסיכונים שעומדים בפני האוכלוסיה. הפרסום על מנהלת חנות התכשיטים שלקתה בדום לב, מקרב אותנו לתאונת הדרכים של מלכת מונקו ה"ד ולתאונות האחרות בבית המלוכה שם, של הבעל של הנסיכה. כנראה שיש סוג של תכשיט יוקרתי במיוחד........נניח....הטיפה (סוג של פנינה) שמסכן את בני הזוג של מלכים ומלכות. האם כאן טמון הכלב גם בענין הנסיכה דיאנה?
 
בני משפחת "מלכא" בני משפחת

מדובר בזלזול בבריאות הציבור
מטעם משרד הבריאות. העובדת, הגב לוי, היתה מנהלת של חנות תכשיטים כאשר קבלה את התקף הלב שהפך אותה לצמח. בכל אותה שעה אנחנו מחפשים את ד נ ה ב נ ט מטבריה, שהיתה בתה של מנהלת חנות תכשיטים, וחלתה במחלה נדירה מאוד במוח ונותחה ברמב"ם. ואת המחלה הכפולה הזאת אפשר להצליב עם הרצח של מלה מלבסקי אשתו של יבואן אבנים ופנינים בברוקלין, ולשאול, האם הסתרת תאונות עבודה היא מעשה אתי? בית הדין לעבודה היה צריך לפרסם בראש חוצות את התאונות שנקרות בפניו, על מנת שאפשר יהיה לנתח את הסיכונים שעומדים בפני האוכלוסיה. הפרסום על מנהלת חנות התכשיטים שלקתה בדום לב, מקרב אותנו לתאונת הדרכים של מלכת מונקו ה"ד ולתאונות האחרות בבית המלוכה שם, של הבעל של הנסיכה. כנראה שיש סוג של תכשיט יוקרתי במיוחד........נניח....הטיפה (סוג של פנינה) שמסכן את בני הזוג של מלכים ומלכות. האם כאן טמון הכלב גם בענין הנסיכה דיאנה?
בני משפחת "מלכא" בני משפחת
"ברון", נושאים אף הם את הגנים הללו כנראה. וכנראה כל הלויים והכוהנים. מי אחראי למזימה? מי שהסתיר את תאונת העבודה של מנהלת חנות התכשיטים חשוב בעיני כמי שעומד מאחורי המזימה. כל מי שמחליט על "דלתיים סגורות" הוא האוייב. כלומר, גורם שמקורב לעיתונות. כלומר - לגורם הזה יש שליטה באמצעי התקשורת.
 
תאונת עבודה של קלדנית......

בני משפחת "מלכא" בני משפחת
"ברון", נושאים אף הם את הגנים הללו כנראה. וכנראה כל הלויים והכוהנים. מי אחראי למזימה? מי שהסתיר את תאונת העבודה של מנהלת חנות התכשיטים חשוב בעיני כמי שעומד מאחורי המזימה. כל מי שמחליט על "דלתיים סגורות" הוא האוייב. כלומר, גורם שמקורב לעיתונות. כלומר - לגורם הזה יש שליטה באמצעי התקשורת.
תאונת עבודה של קלדנית......
על התאונה הזאת יודעים רק בחדרי המיון כיוון שהמידע עשוי להיעצר שם. עכשיו אתם יודעים מדוע הקלדניות לא מקבלות קביעות. חברה שלי הובלה לחדר מיון לאחר אירוע מוחי אליו נלקחה ממשרדה שבמגדל שלום. היא נשלחה משם הביתה, ללא שיקום. מדוע? מי ששלח אותה הביתה עשה זאת על מנת להסתיר אותה בידיעה, שבמצבה הנוכחי לא תוכל לתבוע איש. חדרי המיון.....סוג של הסתרה. אני יודעת שבתל אביב זה נקרא קלרידג". עוד כשלון של המדינה.
 
דממת מוות

תאונת עבודה של קלדנית......
על התאונה הזאת יודעים רק בחדרי המיון כיוון שהמידע עשוי להיעצר שם. עכשיו אתם יודעים מדוע הקלדניות לא מקבלות קביעות. חברה שלי הובלה לחדר מיון לאחר אירוע מוחי אליו נלקחה ממשרדה שבמגדל שלום. היא נשלחה משם הביתה, ללא שיקום. מדוע? מי ששלח אותה הביתה עשה זאת על מנת להסתיר אותה בידיעה, שבמצבה הנוכחי לא תוכל לתבוע איש. חדרי המיון.....סוג של הסתרה. אני יודעת שבתל אביב זה נקרא קלרידג". עוד כשלון של המדינה.
דממת מוות
השופטים לא מתראיינים
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה