חישוב פיצויי פיטורין?

מצב
הנושא נעול.
חישוב פיצויי פיטורין?

חישוב פיצויי פיטורין?
האם מחשבים את הפיצויים לפי הנטו האחרון( כולל שעות נוספות ונסיעות)? או לפי שכר בסיס בלבד( ללא נסיעות)? האם זה מחושב לפי ערך אחרון? או לפי איזה ערך?
 
שוב פיצויי פיטורים

חישוב פיצויי פיטורין?
האם מחשבים את הפיצויים לפי הנטו האחרון( כולל שעות נוספות ונסיעות)? או לפי שכר בסיס בלבד( ללא נסיעות)? האם זה מחושב לפי ערך אחרון? או לפי איזה ערך?
שוב פיצויי פיטורים
משכרת ברוטו מלאה אחרונה, לא כולל שעות נוספות, נסיעות וכו', מוכפלת בוותק.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה