חיישן לחץ אויר בגלגל. האם יש דרך לתקן?

לא דולקת אתראה על בטרייה חלשה בחיישן עצמו.
לפי המנואל לחיישן חיצוני כפי שלי. אמור להחזיק 3 שנים בתלות בנסיעה.
אני נוסע הרבה...

מה כדאי לעשות?
 
למעלה