חידת מיקום

מצב
הנושא נעול.
חידת מיקום

חידת מיקום
איפה צולם?
התמונה מפוקסלת, לאחר זיהוי אעלה את התמונה כשהיא חדה.

 
מצב
הנושא נעול.
למעלה