חידות!!!!!!

חידות!!!!!!

1. שם סיפרו לי העינים הפרטיות שבעקבות מפגש מדהים הן חשו כחרקים. מהו המקום? (התשובה מוגבלת לשתי מילים בלבד) 2. חידה כללית תוהה אני על אחי, אילו היה בעל כושר הבעה, האם היה מעיר לזה הקלוקל בביקורם אצל המטייל בגן העדן, בין העצים, ואינו מבין את משמעות המקום.(התשובה מוגבלת לשתי מילים בלבד)
 
למעלה