חידוש תורה על המילה תעבדון

יש רק פסוק אחד בתורה שכתוב בו את המילה תעבדון יש לשאול למה לא כתוב באותו פסוק בתורה תעבדו למה כתוב באותו פסוק בתורה תעבדון אלא התשובה היא כזאת הגימטריה של האות נ' הוא חמישים כלומר רמוז במילה תעבדון שבעתיד עם ישראל יעבדו את הקדוש ברוך הוא על ידי שיקיימו חמישים מצוות מסויימות ואלו הם אותם חמישים מצוות מסויימות:
1.מצוות נטילת ידיים
2.מצוות ברכות השחר
3.מצוות ברכות התורה
4.מצוות ציצית
5.מצוות תפילין של יד
6.מצוות תפילין של ראש
7.מצוות תפילת שחרית
8.מצוות תפילת מנחה
9.מצוות תפילת ערבית
10.מצוות תפילת מוסף
11.מצוות תפילת נעילה
12.מצוות קריאת שמע בבוקר
13.מצוות קריאת שמע בערב
14.מצוות שניים מקרא ואחד תרגום 15.מצוות קריאת שמע שעל המיטה 16.מצוות לימוד תורה
17.מצוות שמירת שבת
18.מצוות שמירת חגים
19.מצוות קידוש בליל שבת
20.מצוות קידוש ביום שבת
21.מצוות הבדלה במוצאי שבת
22.מצוות קידוש בליל יום טוב
23.מצוות קידוש ביום טוב
24.מצוות הבדלה במוצאי יום טוב
25.מצוות ברכות ראשונות
26.מצוות ברכות אחרונות
27.מצוות ברכת אשר יצר
28.מצוות ברכת הלבנה
29.מצוות שמיעת קול שופר
30.מצוות צום גדליה
31.מצוות צום יום כיפור
32.מצוות נטילת לולב
33.מצוות ישיבה בסוכה
34.מצוות הדלקת נרות חנוכה
35.מצוות צום עשרה בטבת
36.מצוות צום תענית אסתר
37.מצוות קריאת מגילת אסתר בליל פורים 38.מצוות קריאת מגילת אסתר ביום פורים 39.מצוות משלוח מנות בפורים
40.מצוות מתנות לאביונים בפורים 41.מצוות סעודת פורים
42.מצוות בדיקת חמץ
43.מצוות ביעור חמץ
44.מצות סיפור יציאת מצרים
45.מצוות אכילת מצה
46.מצוות צום יז' בתמוז
47.מצוות צום תשעה באב
47.מצוות מאה ברכות בכל יום
49.מצוות צדקה
50.מצוות כיבוד אב ואם
 
למעלה