חידוש תורה על האות הראשונה בתורה ועל האות האחרונה בתורה

האות הראשונה בתורה היא האות ב' והאות האחרונה בתורה היא האות ל' לרמוז לנו שבגלות האחרונה עם ישראל חייב לקיים שלושים ושתיים מצוות מתוך שש מאות ושלוש עשרה מצוות שיש בתורה הקדושה(הגימטריה של האות ב' הוא שתיים והגימטריה של האות ל' הוא שלושים)ואלו הם אותם שלושים ושתיים מצוות:
1.להניח תפילין של יד
2.להניח תפילין של ראש
3.לקרוא קריאת שמע בבוקר ובערב
4.להתפלל לאלוקים
5.לשמוע בקול חכמים(את המצווה הזאת מקיימים כאשר מקיימים מצוות דרבנן)
6.ללמוד תורה
7.לברך ברכת המזון
8.לקדש בליל שבת ולהבדיל במוצאי שבת
9.לשמור שבת
10.לספור ספירת העומר
11.לשמוח בחגים
12.לשמוע קול שופר בראש השנה
13.לצום ביום כיפור
14.לשבת בסוכה בסוכות
15.ליטול ארבעת המינים בסוכות
16.לבער חמץ לפני פסח
17.לאכול מצה בפסח
18.לספר ביציאת מצרים בפסח
19.לשבות ממלאכה בראש השנה
20.לשבות ממלאכה ביום כיפור
21.לשבות ממלאכה ביום הראשון של סוכות
22.לשבות ממלאכה ביום שמיני עצרת
23.לשבות ממלאכה ביום הראשון של פסח
24.לשבות ממלאכה ביום השביעי של פסח
25.לשבות ממלאכה בחג השבועות
26.לכבד את אבא ואת אמא
27.לזכור בפה את מה שעשה לנו עמלק(מקיימים את המצווה הזאת כאשר קוראים בתורה בפרשת זכור בשבת שלפני פורים)
28.לחזור בתשובה
29.להפריש תרומה גדולה
30.להפריש תרומת מעשר
31.להפריש מעשר ראשון
32.להפריש מעשר שני או להפריש מעשר עני תלוי באיזה שנה אנחנו נמצאים
 
למעלה