חידוש תורה על האות האחרונה בתורה

זה שהאות האחרונה בתורה הוא האות ל' זה לא סתם זה בגלל שהיהודים בגלות מקיימים בפועל שלושים מצוות מתוך שש מאות ושלוש עשרה מצוות שיש בתורה ואילו הם אותם שלושים מצוות מהתורה:
1.מצווה מהתורה ללבוש ציצית
2.מצווה מהתורה להניח תפילין של יד 3.מצווה מהתורה להניח תפילין של ראש 4.מצווה מהתורה לקרוא קריאת שמע בבוקר ובערב
5.מצווה מהתורה להתפלל לאלוקים
6.מצווה מהתורה לשמוע בקול בית דין הגדול(מקיימים את המצווה הזאת כאשר מקיימים מצוות דרבנן)
7.מצווה מהתורה ללמוד תורה
8.מצווה מהתורה לברך ברכת המזון
9.מצווה מהתורה לקדש בליל שבת ולהבדיל במוצאי שבת
10.מצווה מהתורה לשמור שבת
11.מצווה מהתורה לספור ספירת העומר(לפי הרמב"ם ספירת העומר בזמן הזה כלומר בגלות היא גם מצווה מהתורה) 12.מצווה מהתורה לשמוח בחגים
13.מצווה מהתורה לשמוע קול שופר בראש השנה
14.מצווה מהתורה לצום ביום כיפור 15.מצווה מהתורה לשבת בסוכה בסוכות 16.מצווה מהתורה ליטול ארבעת המינים בסוכות
17.מצווה מהתורה לבער חמץ לפני פסח 18.מצווה מהתורה לספר ביציאת מצרים בפסח
19.מצווה מהתורה לאכול מצה בפסח 20.מצווה מהתורה לשבות ממלאכה בראש השנה
21.מצווה מהתורה לשבות ממלאכה ביום כיפור
22.מצווה מהתורה לשבות ממלאכה ביום הראשון של סוכות
23.מצווה מהתורה לשבות ממלאכה בשמיני עצרת
24.מצווה מהתורה לשבות ממלאכה ביום הראשון של פסח
25.מצווה מהתורה לשבות ממלאכה ביום השביעי של פסח
26.מצווה מהתורה לשבות ממלאכה בחג השבועות
27.מצווה מהתורה לכבד את אבא ואת אמא
28.מצווה מהתורה לתת צדקה(מקיימים את המצווה הזאת כאשר נותנים מתנות לאביונים בפורים)
29.מצווה מהתורה לחזור בתשובה
30.מצווה מהתורה לא להסתכל על נשים ולא לחשוב על נשים(זאת מצוות לא תעשה היחידה שמניתי פה בגלל שלא להסתכל על נשים ולא לחשוב על נשים זה ניסיון תמידי שיש בכל יום ושאר מצוות לא תעשה אין עליהם ניסיון תמידי כל יום)
 
נערך לאחרונה ב:

Harrington

Well-known member
האות האחרונה בתורה רומזת על הגלות האחרונה שזאת הגלות שאנחנו נמצאים בה האות האחרונה בתורה היא האות ל' הגימטריה של האות ל' הוא שלושים ויוצא מפה שבגלות האחרונה עם ישראל מקיים שלושים מצוות מתוך שש מאות ושלוש עשרה מצוות שיש בתורה הקדושה ואלו הם אותם שלושים מצוות:
1.מצווה מהתורה ללבוש ציצית
לא קראתי הכל ולא הבנתי עד היום את הרשימות האלו שאתה מפרסם מעת לעת. אבל אין מצווה מהתורה ללבוש ציצית.
 
למעלה