חידואק/עופר דואק

חידואק/עופר דואק

1.למי מבעלי החיים יש את העין הגדולה בעולם

2.האם קיים בעולם יונק שהוא ארסי

3. מי הטורף,ביבשה,הגדול בעולם

4. למי ,מבעלי החיים,יש את האיבר הזכרי הגדול בעולם

5.איזה בעל חיים לא יכול לקפוץ

6.למה "גמל שלמה" ,על פי האגדות,נקרא בשם זה

7.לאיזו חיה יש 3 אימהות
ואפילו לא אבא אחד

8.לאיזו משפחה שייך "דג הזהב"

9.לאיזה בע''ח יש הכי הרבה שיניים

10.כמה כנפיים לדבורה
 
למעלה