חידה !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

חידה !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

הראשונה לפני האחרונה מציצה מעליה הראשונה והשישית הראשונה מביטה מתחתיה. מה התשובה???
 
למעלה