חידה קלילה - שבר בין שברים

חידה קלילה - שבר בין שברים

מיצאו שבר שנמצא על ציר המספרים בין שני השברים הבאים 133345/452047 55128/186887 המונה והמכנה של השבר צריכים להיות קטנים ממיליון.
 
../images/Emo62.gif על עיוור

מיכוון שהמספרים גם גדולים מאוד זה לא ניכנס במחשבון, ולא בא לי לחשב בראש לכן אני אתן בדרכה. יש לנו שמספרים a/b וc/d הם שווים ל- ad/bd ו cb/bd אבל במקרה הנ"ל ad-cb|=1| לכן יש להרכיב את אחד השברים ב-2 ואז להחסיר ואז נקבל כי היש לנו שבר בין השניים, אך נתקעתי בזה שהאני צריך לבדוק שניתן לצמצם את השבר לתנאים שלך אבל אני מנחש שזה יוצא.
 
סתם, זה לא נחשב,

133345 / 452047 = 0.29498038920731693 188473 / 638934 = 0.2949803892107792 243601 / 825821 = 0.29498038921267441 55128 / 186887 = 0.29498038921915382​
 
בוא נקבל את זה כחידה -

מדוע זה "לא נחשב"
 
בעצם, לא שמתי לב

שכבר המספרים הנתונים קטנים "בהרבה" ממיליון. ואם כך, הדרך לפתרון פשוטה מאוד.
 
רמז

נסו להיזכר בזמן שלמדתם פעולות על שברים בבי"ס יסודי. יש דבר מסוים שהמורה אמר/אמרה שאסור בתכלית האיסור לעשות (הכוונה איננה לחילוק באפס)- כלומר דרך שגויה לבצע חישוב מסוים. הדרך הזו דווקא תוכל לעזור כאן..
 
למעלה