חידה לשבוע טוב

הנה התשובה המלאה....

המספר ששימש להתקשרות למשטרה בעבר (עד סוף שנות ה-60) היה המספר 999.

המספר 999 הונצח בשם סירטו של מנחם גולן – "עליזה מזרחי 999" וגם במערכון 'השיכור' של יעקב בודו, בו הוא מחייג שוב ושוב את המספר.

את המספר 999 ירשה מדינת ישראל מן השלטון הבריטי, שם נהוג המספר כמוקד החירום עד לעצם היום הזה.

הסיבה לבחירת המספר 999 (בבריטניה 1937) נעוצה כולה בטלפון החוגה הישן, שבו היתה הסיפרה 9 בתחתית החוגה, כשלאחריה רק הסיפרה 0, ששימשה לצורך חיוג למרכזייה.

כמה הסברים לבחירה בסיפרה 9, ובשילוב 999:

א. ניתן היה בקלות להגדיר את החיוג לספרות האחרונות, 0 ו-9, כחיוג ללא תשלום, ובכך לאפשר חיוג חופשי למרכזיה ולמוקד החירום.

ב. בחיוג פולסים שהיה נהוג בעבר (בניגוד לחיוג הצלילים המקובל היום), הספרות התחתונות יצרו יותר 'נקישות' מאשר הספרות שבתחילת החוגה (כמו 1 או 2). לכן, צומצמה האפשרות לזיהוי שגוי של החיוג במרכזייה ולכניסת 'טעויות במספר' למוקד החירום, כתוצאה למשל מיצירת פולסים עקב מגע בין כבלי טלפון.

ג. המיקום בתחתית החוגה איפשר גם לאנשים שראייתם מוגבלת - עיוורים, לקויי ראייה, או במצבי חשיכה או עשן שריפה – להניח במישוש את אצבעם במקום הנכון ובשלוש 'משיכות' מלאות של החוגה, ליצור קשר עם מוקד החירום.
 
למעלה