חידה למבינים בלבד:

חידה למבינים בלבד:

"הדרך לשחרור פלשתין רצופה גוויות אבל פלשתין לא תשוחרר, משום שאין פלשתין" מי כתב?
 
עזמי בשארה

אמנם רוצה מדינת כל אזרחיה, אבל שהוא יודה שפלשתין היא בדיה? I don't think so
 
שישכנע את

כל החבר'ה
 
למעלה