חזרתיי מכרמייאלללל

מקקקקקקקקקפפפיצצצצצצצהההההה../images/Emo20.gif

בכחרבךליחהליךלרףלעיחרלךףחקחעריחעלךריאחיעלךארלךחעאמרעהחירלףלחערךאחעףרחאךרחאךחרלעךאיחעףאחאר |
|
 
מקפיצצהה שווובבבבבבבבבב../images/Emo3.gif../images/Emo20.gif

חלחגיהחלניכנהחלךךיהלגךחהלחכגדלחהלךכגדחהךלד
מחרר רואים את שלומיי
 
מאאאאאאאאמייייייייי../images/Emo204.gif

דיברנו במסן על כמה שהתגעגעתייי:p. אני אוהבת ואתך מלאאאןן ושמחה שנהנת
צ'ה תמונות:p.
 
למעלה