חזרתיי מכרמייאלללל

חזרתיי מכרמייאלללל ../images/Emo3.gif../images/Emo20.gif

היההה כל כךךךך כיכייףףףף וממש חבלל שננגגמממררר
אבללל לונווראאאאא
התגעגעתיי אליככם מלאןןן אאתם לא מביניםםם כממהה
וווקניתתייי מללאא תכשיטים ושטויות כאלו
אווקייי ועכשיו למגיללהההההה
יוםם שליישיייי קקקמתייי ב9 בבוקרר הלכככתיי לסופרר לקנות כמה דברים שהיו חסרים באתי הבייתההה התארגנתיי והכלל עםם חברהה שליי שישנהה אצלי אבא הכין לנו אוככללל ווהואא שיגע אותי שצריך לצאתת שלא נאחרר וה
בסוף הגענו ראשונים
קיצצרר אבאא שלי לקחח אותנו הלכנו לאסוף עוד 2 בנות והגענו לבצפפרר שבו אנחנו רוקדותתתת שם הקריאו שמותת והכלל ושיחות וזה ווואז ב2 ייצאנו לכרמיאל
הדררךך הייתהה ארווככההההה היאא פשוט לא נגממרהה ייצאנו באורר הגענו ממש בחוששך ואמרוו לנו שאנחנו לא יכולים לסוע דרך כביש 6 כי אין לנו מאבטח עם נשק ויש שם בדרך ישובים ערבים וזה מסוכןןןן.... קיצררר הגענו לכרמיאל ב7 וחציי ככההה... ובדרך עברנו ליידד חצר המלככככככככהה
ווגגםם עצרנוו בדררךך באור עקיבאאא... כל הנסיעההה היייתהה ממש מעצצבבבננתתתתת לא נירדמתי והיו לי מזה בחילות וכאבי ראששש כרגיל ככה אני תמיד באוטובוס.. קיצר הגענווווו אמרו לנו איפה אנחנו ישנים היו לנו 3 כיתות בכיתה אחת ישנו הסטודנטים של הלהקה שלנוווו בכיתה אחחתת ישנווווו הבווגריםםם ובכיתה אחת אנחנו שזה היה מלאאא אז המדריךך החליט להעביר 10 בנות לבוגריםם והואא העביר אותי וטובב שכך
החדר היה לנוו מסוודרררר--> ממש חדר ישנו בכיתה של איזה בצפר מסריח
והואא היההה נקיי ומזללל שישנוו בווו כיי בשאר היההה מלא בלאגן ובקושי מקום לישוןן אבל הייתה בעייה אחתת כולם שם חולות מזגן הוא פשוט כל הזמן היה דולק וכל הלילה והוא היהה מקפייאאאא ככל בוקר קמתי מצוננת עם כאביי גרוןןן... קייצרררררר שמנו את הדברים וארגנו הכל ואמרו לנו ב8 לבוא למסדרון כי יש שיחחהה... הסבירו לנו על הכל ומה אנחנו הולכים לעשות וכלל זה... חילקו לנו צמידיםםם והכלל ואז נתנו לנו זמן ללכת להתארגןן בחדרים והכלל לקראת המופע פתיחחההה ואזזז נפגשנו ב9 שוובב במסדרוןןן ומששםם לקחוו אותנווו למופעע פתיחהה הוואא היהה פשוט מפוצץ היוו שםם מלאןןן אנשיםםםםםםםםםם הייההה סבבה קצת משעמםם כי הביאוו את יורםם גאון וכל החברה שלוו חחחחח אז התבאסנו רצחח אבלל היה ריקוודיםם וזהה אזזז היהה סבבה
פתאווםםם אני כזה מסתכללתת על הדשאא וראיתי 100 שקללל חחחחחחח אז אניי כזהההה "מיי איבדד 100 שקל?" אז כולןן צועקות "אני" אזז אמרתיי להןןן נו רציניי תבדקוו זה חשווב
וואז כולן בדקוו וזה היה של חברה שלייי עמיתת הפוסטמה שמה את זה בכיסס בתחת חחחח מזלללל שמצאתייי אתת זה!! אחחריי זהה הביאוו לנווו זמןן להסתובב בשוקקקקקק שםםם וקבענו שב2 אנחנווו צריכים להיות באיזה נקודדה כמובןן שהיוו כמה מאחריםםם אבל בסוףף כולםם הגיעווווו
עלינוו לבצפפרר שלנו הוא היה דיי רחוק במרחק של איזה 10 דקות והכלל עליייהה ומלאא מדרגות אבל לונורא הורדנו את האוכל שאכלנוו
ואז היה מותר לנוו לטיילל בבצפפרררר עד 4 וב4 ללכתת לישווןןן אז הלכתייי לשים פיג'מה ואז באתי וכולםםם כזההה "ייאאא אייזהה חממוודדההה אתת עםם פיג'מה" וואנייי רקק נקרעתת ואז ישבנוו כזה במדרגוות מחוץ לבצפפררר ושיחקקנווו טטאקקיי היהה ממש ממש מצחחיייקקקקק קיצרר הגענו לחדרים והיההה פשוטטטו קורעעעע הבנות הבוגרות שתוו וחלק השתכרוווו וההםםם היוו מזהמצחיקוותתת לא הפסקתי להיקרע מההם
עאלק אחת אומרת לחברה שללהה: "מה את רוצה לראש כפכף או סנדל?" אז השנייה אומרתת לה "מגף" וווזהה היהה קורעע זה נשמע לא מצחיק אבל אני פשוטט ניקרעתי מכל דברר זה השעות האלה שצוחקים מכל דבר גם אם הוא לא מצחייקק
קיצר הלכנו לישון ב4 וחציי ולמחרתת אני וחברהה שלי קמנווו ב7 וחציייייייי וחחזרנוו שובב לישוןן
קיצררררר ב9 קמנוווו שובבבב הייתה ארווחחתת בווקררר דיי טובבהההההה
היה לחמניות ומלא גבינות וירקות וקרלוו מעדןןן כאילו ויופפללהה והיה שקיות שוקוו והיההה אפשר להכין נס קפהה וקפה אזז היה טוב
קייצצרר אחרר כךך הייתה לנוו שוובב שיחה שלל מה נעשהה ביווםם ואאזזז הלכנו להתארגגןן וב11 ירדנוו ללללמטטהה לשווקקקק שםםם כל אחתת עשתהה מזה קניות קניתיי מללאא שטויותת שםם וגם עשיתי רסטהה אמיתייייתת בשיער אבל רק אחתתת
וומאחוורה והייאא יפפהה כזאתת מזהה אהבתי
וואז ב2 היינו צריכיםם לעלות ולהיות למעלההה כאילו בבצפר... היההה לנוו קצתת זמן להתארגןן ולנוווחחחחח ואזז ב3 ועשרים הייתה לנוו חזרההההה כיי ב5 הייתה לנו הופעה זאת הייתה חזרה סתם שלל סימונים כאלה רק לראות כניסות ויציאות וכאללהה ואז הלכנו להתאררגגןןןןן ולהתאפפרר ולהתלבש והכללללל איפרוו אותיייי ממהמממםםםםםםםם מזה אהבבתיי איזה ילדה אחת איפרה אותי מזהה יפפהה
קיצר ירדנוו למקופםם שהופענוו בווו מאופרות והכללל והייתה לנו שם חזרההה של בלי סימוניםם והכלל
כאילוו רקדנו פעם אחת את הריקודד ואז לקחו אותנו לאיזהה חדררררר שעשיינווו שםם חימוםם כי המדריך לא הרשה לנו לעלות לא מחוממות אז עשינו חימוםםם ואז עשינווווו אתת הבהצלחה הזה שעושים אזזז המדריךך שלנוו אמררר לנווווו הכיייי טוווביייםםם ואזז כולם אמרו ב=ה=צ=ל=ח=ה וואז צורחיםם כזה
קיצרר זה היה מזה מצחיקק ואז הלכנווו כלל אחדד לצד שממנוו הואא נכנססס ואזז פתאוםם הקרייןן בהה הסביר על הלהקה שלנוו ואז נכנסנו ורקדדנוווו ואממרווו שהיינווו ביןן הטוובייםםםם היההה לייי מממששש מממששש כייףף הרגשתייי שרקדתיי טוב ולא היה לי פאשלות
וואזז התארגנוווו עלינווו למעללההה איפה שיושבים בכיסאות לראות את המופעע וראינוווו אתת הגרווזיניםם שרקקקדווו זה היה מדהייםםםם הםם רוווקדדים כל כךךך חזקקקק היהה ממש ממש יפפההה כולי הייתי צמרמורות!! אנשים בקהל פשוט התחילו לבכות מרוב התרגשותת... אחר כךך הייתה לנו שיחה אמרוו לנו שהיינוו מהממיםםםםםם ווקרענו את הבמהה וכל הכבוודד וזה
 
המשךך ../images/Emo3.gif../images/Emo20.gif

וואזז הלכנו להתקלח כי ב8 היינו צריכיםם להיותת כבררר בכיתות למעלההה...הייתה לנוו שיחה ושובב ירדנוו למטטהה מי שרצה הלך לראות את המופע שלל הבללטטטטטט ומי שלא הלך לשוקק כמעט כולם הלכוו לשוקק גמאניי הלכתי לשוק ואז באמצע המופע שלל הבללטט באנווו כמה בנות לדשאא
ואזז הרגשתי מ שהו מדגדג בררגלל פתאום אני רואהה עכבייש עננקייייי אזז קמתיי ופשוטט צרחחתייי ואזז כולםםם התחילו לצרוח עליי ולהגיידד לי שזה לא יפפה שאננייי ככההה מפריעה להופעעה
ווואזזז פשוט ברחתיי משםם כי לא יכולתיי לשבת יותרר בדשא חחחחחח קיצררר אחחררר כךךך עלינו לכיתההה להבייא ג'קטיםם כיי קפאנוו מקוורר ואז בדרך היוו שםםם איזה קבוצה של מלאא בנים שהתחילו לקרוא לנו ומזה נלחצנו והם היו מלא והיינו רק 5 וכולנו פחדניותת רצחח חחחחח אזזז התחלנו ללכת ממהר והםם רצו
ואז פפפתאום נשבעת לכם זה היה משמיייםם ראינו את המדריכה שלנו אז היא התחילה לצרווחח עליהםם וזהה ואז התארגנוו שםם בחחדר והכלל ואז אנחנו והמדריכהה יירדנוו בייחדד למטטההה ומשם לקחו אותנו לראות את התחרות של הכוראוגרםפייההה זה היההה יפפהה אבללל כולנו היינווו עייפת כי זה התחיל רק ב12 וחחציי התחרותת והייהה פשוט קוור איימיים בחיים לאא קפאתי ככה אז מלאא נרדמווו וזהה חחחחחח וואס ב2 וחצי זהה נגממרר ווקניתיי תירסססס חםם חםםםםם כי קפאתי מקווררר הוא היהה מזה טעיםםםם
ואז עלינווו לחדרר ושוובב היהה קורעע הממדריכה הבוגרת בוגרת באה לשבת איתנו ונקרענוו שם מצחוק עד 4 וואזז היינוו עוד בחדרר ועשינוו צחוקיםם והלכנוו לישון ב5 ככה
אהה ווגםםםם שהמדריכהה הייתהה היא הודיעה לנו שיש לנו מחררר עוד הופעה ב11 בבוקר אז קמנוו ב9 ושוב הייתה לנוו חזרהה כיי חלק לא הופיעוו ורצו לסדר את המבניםםם כיי מלא לא הרגישוו טובב והייתה אחת שהתעלפה
... קייצצרר סידרוו הכלל ואאזז הלכנו להתארגןן ולהתאפרר ויצאנוו למטטההה ההוופפעעהה ההיייתהה ממששש טובבבה אבבלל בכלל זאת הרגשנוו ששל אתמול הייתהה יותר טובה וככה גםם אמרוו לנוו
אחריי הההופעהה הייתה לנוו שיחחחהה ואמרוו לנווווו שבגלל שהמדריךך שלנוו שהוא האחראי על הלהקהה חולהההה ולוקחים אותו אוליי למיון ובגלל זה נצא ב4 בערבב מכרמיאלל וכולנו מזה התבאסנוו כייי ההופעת סיוםם עם נינט וקרן פלס ושי גבס וזה מזה מבאס אבלל הכי הכי חשוב הבריאוותת אז אחרייי ההופעההה חילקוו לנו כססף לארוחת צהרייםם הם מזה פראייירים חילקו לנו 40 שקל ונקניקייה בלחמניהה עולה 5 אז מלא הרוויחו מזה אבל אני לא כי אני לא אוהבת נקניקייה
אזז אכלתי בורקס עם גבינהה וקולהההה ונשאר לי 18 שקל אזז גמאני דיי הרווחתיי קיצצררר הסתובבנווו עעד 3 וב3 עלינוו למעללההההה לכיתותת סידדרנו הכל ארזנוו אכלנו ומה לא עשינוווו ואזז ב4 הלכנו לאטובווסייםםם וואז אמרו לנוו לרדתת כי הכיתות לא נקיוות אזזז הלכנווו לנקות ושובב אכלנוו חחחחחח ואאזזז יצאנו ב4 וארבעיםם הדרך שובב הייתהה ממש ארווככה אבל קורעתת וזהוו
חחחחחח אז ככה תיראו מה קניתי: צמיד לרגל... צמיג ליד... עוד צמיד לייד... עוד צמיד לייד... עוד צמיד לייד.. עוד צמיד לייד.... עוד צמיד לייד.. טבעתת... שעון.. תייקק... שרשרת של המזל... עוש שרשרת של המזל... עוד שרשרתת.. ועוד שרשרת... ועשיתי את הרסטה... וזהו ניראלי אולייי יש עוודד שאני אזכר עוד מעט
בזבזתיי 400 שקל
חחחחחחחח תוודהה ענקית למי שקרא למרות שייצאהה מגילה אחת הארוכות
אוהבתותכםםם
 

einatit4

New member
../images/Emo55.gifזיווו!!!!

שמחה שנהנת!!!
תתחדשי על הכל!!!! ורציתי לבוא לבקר
אוף היינו בטיול ליד זה אבל היינו קבוצה גדולה ואף אחד לא רצה ללכת לשם חוץ ממני
 
זזזזזיוווווו../images/Emo24.gif

יואוווווו איך התגעגעתיייייי
אממממ גם בת דודה שלי הייתה שם
חחחחחח אני עוד מעט יקרא את המגילה כי כתבתי מלאאאאאאא
שמחשה שחזרתיי
 

מאשה

New member
וואי שימו לב..שלומי לא מוזכר פה../images/Emo6.gif

חח מה זה זיו אני מתפלאה
את כל הזמן מזכירה את שלומי
 

היללי 2

New member
זיווווששש../images/Emo24.gif../images/Emo25.gif../images/Emo23.gif../images/Emo13.gif

הייתתגגעעגגעענווו!!!
שמחה שחזרת אלינווו
עוד מעט אני יקרא את המגילה.. מאווווההה
 
למעלה