חזרה לעבודה אחרי חופשת לידה

mordillo100

New member
חזרה לעבודה אחרי חופשת לידה

שלום, אני צפויה לחזור לעבודה בחודש אפריל(עובדת שם יותר משנתיים) , נודע לי כי המנהלת שלי החליטה לערוך חוזה עבודה חדש לכל העובדים. האם מותר לה לשנות את תנאי העסקתי, הבנתי שאסור לה לפטר אותי 60 יום מחזרתי לעבודה. (חוזה העבודה הקיים אינו מגביל את עבודתי בתאריך כלשהו). בהנחה והיא פותחת את חוזה העבודה בעוד חודשיים - האם אי הסכמה לתנאים החדשים זוהי עילה לפיטורין ופיצויי פיטורין. מה זה אומר - התפטרות לטיפול בתינוק? תודה מראש
 
שינוי בתנאי עבודה

בהתאם לחוק עבודת נשים, חל איסור על מעסיק לשנות את תנאי העבודה של עובדת בהריון, בחופשת לידה ועד 60 יום לאחר החזרה מחופשת לידה. שינוי בתנאי עבודה מותר רק לאחר קבלת היתר מיוחד ממשרד התמ"ת. כך, שלגבי התקופה של חופשת הלידה ו- 60 יום מהחזרה ממנה לעבודה - את מוגנת בהקשר זה. אם המעסיק בכל זאת עושה שינוי (בניגוד לחוק) הרי שתהיי זכאית (מעבר למה שאפרט לגבי עובד רגיל) גם לפיצוי כספי בגין הפרת חוק עבודת נשים. גם מעבר לכך, לגבי כל עובד ועובדת - המעסיק אינו רשאי לעשות שינוי חד-צדדי בהסכם העבודה / בתנאי העבודה. הוא יכול להציע הסכם חדש לעובדים, ואם הם מסרבים הרי שהמעסיק צריך לבחור האם להמשיך ולהעסיק אותם בתנאים הקודמים או לפטר אותם (בתשלום של מלוא הזכויות - הודעה מוקדמת, פיצויי פיטורים - אם עבדו למעלה משנה וכו'). אין דרך ביניים. אם המעסיק ממשיך להעסיק את העובדים שהודיעו (רצוי בכתב) על סירובם לאשר את השינוי, הוא מחוייב לתנאי העבודה הקודמים. אם לא שילם את מלוא השכר - יש כאן הלנת שכר וניתן להגיש תביעה לקיום החוזה ולתשלום שכר.
 
למעלה