חוק חינוך מיוחד 1984 חוזר מנכל ויטמין קיי 1985...

חוק חינוך מיוחד 1984 חוזר מנכל ויטמין קיי 1985...

אנחנו מחפשים קשר בין שתי הפסקאות שלמעלה. על פי החשד.....החוק הקדים...טרור ביולוגי.....בילדים.....לקראת המימוש ב-1985. ושוב אנחנו מזכירים את הבונים-החופשיים כמי שעומד מאחורי זה.....ואין לנו שום מידע על הכת ופעילותה.....מלבד כמה איזכורים של ,הציונות הסוציאליסטית"..((ראה מסע הקבורה של משה הס ב-1961 בקבוץ כנרת
 
למעלה