"חוק-וסדר-10X18-"עוד"

"חוק-וסדר-10X18-"עוד"

אני חושב שנזכרתי גם בפרק הזה. מסוק נופל כי מישהו ניסה להרוג מישהו אחר, 6 נהרגו.
 
למעלה