חוק בנושא טיפולי פוריות

מצב
הנושא נעול.

נגר1

New member
חוק בנושא טיפולי פוריות

חוק בנושא טיפולי פוריות
האם תוכלי להסביר לי ב"מילים פשוטות" את הכוונה לאפשרות לפטר עובדת העוברת טיפולי פריון לאחר 150 יום או לאחר שנתיים - למה הכוונה? 150 יום ממתי? שנתיים ממתי? תודה מראש
 
הסבר במילים פשוטות:

חוק בנושא טיפולי פוריות
האם תוכלי להסביר לי ב"מילים פשוטות" את הכוונה לאפשרות לפטר עובדת העוברת טיפולי פריון לאחר 150 יום או לאחר שנתיים - למה הכוונה? 150 יום ממתי? שנתיים ממתי? תודה מראש
הסבר במילים פשוטות:
ראשית אביא את הסעיף בחוק למען הנוחות של שתינו: "(ה) לא יפטר מעביד עובדת העוברת טיפולי הפריה חוץ גופית או עובד או עובדת העוברים טיפולי פוריות לקראת ילדם הראשון או השני, בימי העדרם מעבודה לפי סעיף 7(ג)(4) או (ג1), לפי הענין, או במשך תקופה של 150 ימים לאחר תום ימי ההיעדרות כאמור, אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה, ולא יתיר השר פיטורים כאמור אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר עם היעדרות כאמור; הוראת סעיף קטן זה לא תחול על מעביד, לגבי עובד או עובדת כאמור, שחלפו שנתיים מהיום הראשון להיעדרותם מעבודה אצלו או באותו מקום עבודה, לפי הסעיף האמור." וההסבר: נניח לרגע שאת עוברת הפריה חוץ גופית ולצורך כך נעדרת 3 ימים - החוק אוסר על המעסיק שלך לפטר אותך ללא אישור המפקחת על עבודת נשים (כמובן בהנחה שידעת אותו על הטיפול), במהלך 3 ימי העדרותך וגם במהלך 150 יום נוספים מרגע שחזרת לעבודה לאחר ההעדרות שלצורך הטיפול הספציפי הזה. 150 הימים האלו נספרים בכל טיפול מחדש. כלומר, בכל טיפול מחדש מתום העדרותך לצורך אותו טיפול, מתחילים להספר 150 יום שבהם קיימת הגבלת הפיטורים. אבל המחוקק רצה לקבוע גבול ולכן הוא הוסיף את הסיפא של הסעיף שבאה ואומרת שהגבלת הפיטורים במשך 150 ימים לכל טיפול תפסיק בחלוף שנתיים מיום הטיפולים הראשון. המשמעות בפועל היא שבחלוף שנתיים מרגע שהתחלת את הטיפול הראשון כבר לא תהיה הגבלה על הפיטורים. את בטח שואלת למה פשוט לא להגיד שאסור לפטר עובדת המצויה בטיפולי פוריות במהלך שנתיים מרגע שהחלה את הטיפול הראשון אצל אותו מעסיק? לדעתי, הסיבה לכך היא שאם עובדת עברה טיפול ואח"כ לקחה הפסקה בטיפולים למשך יותר מ-150 יום - אפשר יהיה לפטר אותה בחלוף אותם 150 ימים.
 

נגר1

New member
הבנתי תודה רבה ועוד שאלונת

הסבר במילים פשוטות:
ראשית אביא את הסעיף בחוק למען הנוחות של שתינו: "(ה) לא יפטר מעביד עובדת העוברת טיפולי הפריה חוץ גופית או עובד או עובדת העוברים טיפולי פוריות לקראת ילדם הראשון או השני, בימי העדרם מעבודה לפי סעיף 7(ג)(4) או (ג1), לפי הענין, או במשך תקופה של 150 ימים לאחר תום ימי ההיעדרות כאמור, אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה, ולא יתיר השר פיטורים כאמור אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר עם היעדרות כאמור; הוראת סעיף קטן זה לא תחול על מעביד, לגבי עובד או עובדת כאמור, שחלפו שנתיים מהיום הראשון להיעדרותם מעבודה אצלו או באותו מקום עבודה, לפי הסעיף האמור." וההסבר: נניח לרגע שאת עוברת הפריה חוץ גופית ולצורך כך נעדרת 3 ימים - החוק אוסר על המעסיק שלך לפטר אותך ללא אישור המפקחת על עבודת נשים (כמובן בהנחה שידעת אותו על הטיפול), במהלך 3 ימי העדרותך וגם במהלך 150 יום נוספים מרגע שחזרת לעבודה לאחר ההעדרות שלצורך הטיפול הספציפי הזה. 150 הימים האלו נספרים בכל טיפול מחדש. כלומר, בכל טיפול מחדש מתום העדרותך לצורך אותו טיפול, מתחילים להספר 150 יום שבהם קיימת הגבלת הפיטורים. אבל המחוקק רצה לקבוע גבול ולכן הוא הוסיף את הסיפא של הסעיף שבאה ואומרת שהגבלת הפיטורים במשך 150 ימים לכל טיפול תפסיק בחלוף שנתיים מיום הטיפולים הראשון. המשמעות בפועל היא שבחלוף שנתיים מרגע שהתחלת את הטיפול הראשון כבר לא תהיה הגבלה על הפיטורים. את בטח שואלת למה פשוט לא להגיד שאסור לפטר עובדת המצויה בטיפולי פוריות במהלך שנתיים מרגע שהחלה את הטיפול הראשון אצל אותו מעסיק? לדעתי, הסיבה לכך היא שאם עובדת עברה טיפול ואח"כ לקחה הפסקה בטיפולים למשך יותר מ-150 יום - אפשר יהיה לפטר אותה בחלוף אותם 150 ימים.
הבנתי תודה רבה ועוד שאלונת
האם "טיפול" הוא אכן מספר ימי העדרות או גם בדיקה לצורך מעקב זקיקים, בדיקת דם או טיפול אצל אחות (קבלת זריקת פוריות לדוגמא) או בקיצור האם השנתיים נספרים מימי ההעדרות לצורך ההפרייה או מהיום הראשון שהתחלתי את טיפולי הפוריות (זריקות , אולטרסאונד וכו) שבגינם אכן נעדרתי מהעבודה אך לא למספר ימים אלא למספר שעות מידי מספר ימים בחודש?
 
זכות העדרות:

הבנתי תודה רבה ועוד שאלונת
האם "טיפול" הוא אכן מספר ימי העדרות או גם בדיקה לצורך מעקב זקיקים, בדיקת דם או טיפול אצל אחות (קבלת זריקת פוריות לדוגמא) או בקיצור האם השנתיים נספרים מימי ההעדרות לצורך ההפרייה או מהיום הראשון שהתחלתי את טיפולי הפוריות (זריקות , אולטרסאונד וכו) שבגינם אכן נעדרתי מהעבודה אך לא למספר ימים אלא למספר שעות מידי מספר ימים בחודש?
זכות העדרות:
ראשית חשוב להבהיר כי זכות ההעדרות עפ"י החוק נתונה רק למי שעוברת הפריה חוץ גופית. המחוקק לא קבע זכות כזו למי שעוברת טיפולי פוריות אחרים. מבחינתו, כאשר את עוברת תהליך של הזרעות/מעקבים וכו' אין צורך בהעדרות מהעבודה. איחורים לצורך בדיקות אינם העדרות. בחוק בסעיף 7(ג) (4) נקבעה זכות העדרות למי שעוברת הפריה חוץ גופית ואילו המושג "סדרה טיפולית הוגדר בתקנות כך: "בתקנות אלה "סדרה טיפולית" - סדרה של טיפולים בהפריה חוץ גופית, בין באשפוז ובין בטיפול אמבולטורי לרבות ימי המנוחה הכרוכים בסדרה כאמור" כלומר - הזכות להעדר בגין טיפולי פוריות נתונה למי שעוברת הפריה חוץ גופית. ורק לידע נוסף, כדאי לחדד ולהבהיר כי יש בכל זאת אי בהירות מסויימת בחוק בנוגע להגבלת הפיטורים. בסעיף הגבלת הפיטורים בחוק עצמו יש קצת סתירה (הבאתי לך ציטוט ממנו בתשובתי הקודמת): מצד אחד קובע הסעיף - כי הגבלת פיטורים תחול גם על עובדת שעוברת טיפול הפריה חוץ גופית וגם תחול על עובד/ת שעוברים טיפולי פוריות ונשאלת השאלה מדוע המחוקק טרח וציין גם את המושג טיפולי פוריות לצד המושג הפריה חוץ גופית. זה כאילו שהוא בעצמו עשה הבחנה בין שני הדברים והחיל את הגבלת הפיטורים גם על סוגי טיפולים אחרים. מצד שני, ממשיך הסעיף ואומר שהגבלת הפיטורים תחול בנוגע להעדרם של העובד/ת כאשר מדובר בהעדרות לצורך הפריה והוא אף מפנה אותנו לסעיף 7(ג)(4) שמבהיר שהעדרות היא רק בגין הפריה חוץ גופית. בתכלס: מעסיקים גדולים וגופים ציבוריים במשק נוטים לפרש את הגבלת הפיטורים כחלה על כל סוגי הטיפולים. מבחינה משפטית זו סוגייה לא סגורה ועל פניו, אפשר לפרש את הגבלת הפיטורים באופן מצמצם החלה על טיפולי הפריה חוץ גופית בלבד בדיוק כשם שהזכות להעדר נתונה רק לעובדת שעוברת טיפולי הפריה חוץ גופית. בהצלחה בטיפולים.
 

נגר1

New member
תודות מקרב לב

זכות העדרות:
ראשית חשוב להבהיר כי זכות ההעדרות עפ"י החוק נתונה רק למי שעוברת הפריה חוץ גופית. המחוקק לא קבע זכות כזו למי שעוברת טיפולי פוריות אחרים. מבחינתו, כאשר את עוברת תהליך של הזרעות/מעקבים וכו' אין צורך בהעדרות מהעבודה. איחורים לצורך בדיקות אינם העדרות. בחוק בסעיף 7(ג) (4) נקבעה זכות העדרות למי שעוברת הפריה חוץ גופית ואילו המושג "סדרה טיפולית הוגדר בתקנות כך: "בתקנות אלה "סדרה טיפולית" - סדרה של טיפולים בהפריה חוץ גופית, בין באשפוז ובין בטיפול אמבולטורי לרבות ימי המנוחה הכרוכים בסדרה כאמור" כלומר - הזכות להעדר בגין טיפולי פוריות נתונה למי שעוברת הפריה חוץ גופית. ורק לידע נוסף, כדאי לחדד ולהבהיר כי יש בכל זאת אי בהירות מסויימת בחוק בנוגע להגבלת הפיטורים. בסעיף הגבלת הפיטורים בחוק עצמו יש קצת סתירה (הבאתי לך ציטוט ממנו בתשובתי הקודמת): מצד אחד קובע הסעיף - כי הגבלת פיטורים תחול גם על עובדת שעוברת טיפול הפריה חוץ גופית וגם תחול על עובד/ת שעוברים טיפולי פוריות ונשאלת השאלה מדוע המחוקק טרח וציין גם את המושג טיפולי פוריות לצד המושג הפריה חוץ גופית. זה כאילו שהוא בעצמו עשה הבחנה בין שני הדברים והחיל את הגבלת הפיטורים גם על סוגי טיפולים אחרים. מצד שני, ממשיך הסעיף ואומר שהגבלת הפיטורים תחול בנוגע להעדרם של העובד/ת כאשר מדובר בהעדרות לצורך הפריה והוא אף מפנה אותנו לסעיף 7(ג)(4) שמבהיר שהעדרות היא רק בגין הפריה חוץ גופית. בתכלס: מעסיקים גדולים וגופים ציבוריים במשק נוטים לפרש את הגבלת הפיטורים כחלה על כל סוגי הטיפולים. מבחינה משפטית זו סוגייה לא סגורה ועל פניו, אפשר לפרש את הגבלת הפיטורים באופן מצמצם החלה על טיפולי הפריה חוץ גופית בלבד בדיוק כשם שהזכות להעדר נתונה רק לעובדת שעוברת טיפולי הפריה חוץ גופית. בהצלחה בטיפולים.
תודות מקרב לב
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה