חוק ביטוח לאומי-תביעה חוזרת

מצב
הנושא נעול.

הלביאה1

New member
חוק ביטוח לאומי-תביעה חוזרת

חוק ביטוח לאומי-תביעה חוזרת
מהו נוסח חוק ביטוח לאומי בנושא תביעה חוזרת של דמי אבטלה?
 
אין חוק מיוחד לגבי תביעה חוזרת.

חוק ביטוח לאומי-תביעה חוזרת
מהו נוסח חוק ביטוח לאומי בנושא תביעה חוזרת של דמי אבטלה?
אין חוק מיוחד לגבי תביעה חוזרת.
יש לזה התייחסות בהגדרה של "התאריך הקובע", שהיא ככה: "ה-1 בחודש שבו התחילה תקופת האבטלה, ובלבד שחלפו 12 חודשים לפחות מה-1 בחודש שבו התחילה תקופת האבטלה הקודמת.". ויש גם הוראה על "תקופת אכשרה": "השלים מבוטח את תקופת האכשרה כנדרש בסעיף קטן (א), לא תידרש ממנו תקופת אכשרה במשך שנים עשר החודשים שלאחר התאריך הקובע שלגביו השלים את תקופת האכשרה.".
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה