חוקר משטרה מתקשר ומזמן לחקירה במשטרה

חוקר משטרה מתקשר ומזמן לחקירה במשטרה

בעבירה בה המוזמן הוא החשוד (כנראה מדובר בעבירה קלה במיוחד). השוטר לא אומר מה העבירה, מה התלונה, מי התלונן וכו'. האם חובה להתייצב לחקירה בשעה שנקבעה?
 

שילה1

New member
אכן חובה,ומניחה שהשוטר הזדהה

בשמו המלא,דרגתו,ומסר פרטים על מיקום משרדו,ומספר הטלפון. והיה והמוזמן לא יתייצב-תשלח הזמנה בדואר רשום,שאם גם לאחריה לא יתייצב-יוצא,יש להניח,צו הבאה. ואם בעבירה קלה עסקינן-מה הבעייה?
 
תשובה

אם מדובר בעבירת חטא כנראה שאין חובה להתייצב. בכל עבירה אחרת אם החשוד לא מתייצב הוא צפוי למעצר. ראה- ס' 23 לחוק סדר הדין הפלילי(סמכויות אכיפה- מעצרים). ראה הגדרת "חטא" כאן- חוק העונשין, תשל"ז-1977 [תיקון אחרון: 3/1/06] . . ======================================== 24. סיווג עבירות [תיקון: תשנ"ד] אלה סוגי העבירות לפי חומרתן: (1) "פשע" - עבירה שנקבע לה עונש חמור ממאסר לתקופה של שלוש שנים; (2) "עוון" - עבירה שנקבע לה עונש מאסר לתקופה העולה על שלושה חודשים ושאינה עולה על שלוש שנים; ואם העונש הוא קנס בלבד - קנס העולה על שיעור הקנס שניתן להטיל בשל עבירה שעונשה הוא קנס שלא נקבע לו סכום. (3) "חטא" - עבירה שנקבע לה עונש מאסר לתקופה שאינה עולה על שלושה חודשים, ואם העונש הוא קנס בלבד - קנס שאינו עולה על שיעור הקנס שניתן להטיל בשל עבירה שעונשה הוא קנס שלא נקבע לו סכום.
 
האם חובה לציית להזמנה לחקירה במשטרה

לדעתי, המוזמן אינו חייב לציית להזמנה בטלפון ואף לא להזמנה בכתב. אך אם לא יציית, תהא למשטרה עילה לשגר אליו שוטר, שיורה לו להתלוות אליו לתחנת המשטרה, ואם יסרב החשוד אז, תהיה לשוטר עילה לעצרו.
 
למעלה