חופש תנועה וניידות בישראל

חופש תנועה וניידות בישראל

חלקים גדלים באוכלוסיה מגלים כי הזדמנויות התעסוקה והפרנסה הנתונות להם מצטמצמות, הם מתקשים להתקיים בכבוד ונדונים לבידוד חברתי. מצב זה הוא תוצאה של מציאות שבה שימושי הקרקע מפוזרים, שירותי התחבורה הציבורית מוגבלים, ועלותה של הניידות באמצעות התחבורה הפרטית עולה. בית המשפט העליון נחלץ באופן מוגבל לחלק מהסובלים.

"ניידות זמינה כתנאי לקיום בכבוד"
 
למעלה