חופשת מחלה עם הפסקת

FMF83

New member
שלום וברכה,
עברתי ניתוח ובעקבות כך קיבלתי חופשת מחלה לחודשיים.
האם במצב בו אני עובד בתקופה זו, תהיה לי האפשרות לקבלת תשלום עבור ימי מחלה בהם לא אעבוד?
אנסה להסביר למה אני מתכוון בעזרת דוגמה -
יום א' אני בחופשת מחלה
יום ב' +ג' אני חוזר לעבודה
יום ד' +ה' אני לא עובד
האם בימים ד+ה אקבל תשלום דמי מחלה?
מצד אחד אני לא מרגיש טוב ומצג שני אני חושש להיעדר יותר מדי ימים מהעבודה
אנא עזרתכם בנושא
ערב טוב​
 

קלייטון.ש

Well-known member
אסור לעבוד בתקופת המחלה
חוק דמי מחלה סעיף 10.

שלילת הזכות לדמי מחלה (תיקון מס' 5) תשע"ד-2014​

10. עובד שבתקופת מחלתו עבד למעשה בשכר או בתמורה אחרת לא יהיה זכאי לדמי מחלה עקב אותה מחלה, ואם כבר שולמו, רשאי המעסיק או קופת הגמל, לפי הענין, לתבוע החזרתם או לנכותם מכל סכום שהם חבים לעובד.
 

FMF83

New member
ביום שני הקרוב מורידים את התפרים
וקרוב לוודאי אחזור לעבודה מיום שלישי.
הניתוח היה לפני שבועיים.
ב 29.9.
אם הבנתי נכון, צריך לבקש מהרופא אישור מחלה מעודכן בו יהיה רשום שחופש המחלה הוא מ 29.9 עד 19.10 כי אחרת לא אקבל תשלום דמי מחלה כלל, נכון?​
 

עוד עמית גורביץ

Active member
מנהל
אכן, אתה לא יכול על דעת עצמך להגיע לעבודה ככל שאישור רפואי מונע זאת ממך. אתה חושף את עצמך לסיכון בריאותי ואף בטיחותי. אף המעסיק מנוע מהעסקתך בפועל בתקופת ימי מחלה ובניגוד לאישורים רפואיים, ככל שהגשת.
 
למעלה