חופשת לידה לגבר וימי מחלה על הילד

  • פותח הנושא mk77
  • פורסם בתאריך
מצב
הנושא נעול.

mk77

New member
חופשת לידה לגבר וימי מחלה על הילד

חופשת לידה לגבר וימי מחלה על הילד
שלום וברכה! אני שכיר, מאבטח בחברת כח אדם. שתי שאלות לי בבקשה: 1. ילדי הקט (1.8) מאושפז בבית החולים (רפואה שלמה!). אני צריך להיות איתו הרבה, וזה פגע לי בימי עבודה. האם אני זכאי לימי מחלה? 2. אשתי בחודש ה5 להריון. היא סטודנטית ולא עובדת (יש לנו כבר ילד אחד). אני עובד ומשלם ביטוח לאומי (וגם עליה). האם אני יכול לקחת את חופשת הלידה במקומה? הבנתי שיש אופציה כזאת. תודה רבה!!
 
חופשת לידה לגבר ודמי מחלה בגין ילד

חופשת לידה לגבר וימי מחלה על הילד
שלום וברכה! אני שכיר, מאבטח בחברת כח אדם. שתי שאלות לי בבקשה: 1. ילדי הקט (1.8) מאושפז בבית החולים (רפואה שלמה!). אני צריך להיות איתו הרבה, וזה פגע לי בימי עבודה. האם אני זכאי לימי מחלה? 2. אשתי בחודש ה5 להריון. היא סטודנטית ולא עובדת (יש לנו כבר ילד אחד). אני עובד ומשלם ביטוח לאומי (וגם עליה). האם אני יכול לקחת את חופשת הלידה במקומה? הבנתי שיש אופציה כזאת. תודה רבה!!
חופשת לידה לגבר ודמי מחלה בגין ילד
לעובד זכאות להיעדר מהעבודה בתשלום גם כאשר בני משפחתו חולים, בתנאים מסויימים. ימי ההיעדרות אותם מנצל העובד במקרים אלה, יופחתו מהמכסה הכוללת של ימי המחלה הצבורים לרשותו. חשוב לזכור: המכסה לניצול היא מכסה שנתית, ואינה נצברת משנה לשנה! העובד חייב למסור למעביד אישור רפואי מתאים לגבי ההיעדרות. היעדרות בשל מחלת ילד/ה: עובד זכאי להיעדר בשל מחלת ילד/ה עד 8 ימים בשנה. תנאים לזכאות: (1) ילד/ה - עד גיל 16; וגם (2) בן הזוג עובד או עצמאי ולא נעדר ממקום עבודתו או מעסקו בימים הרלבנטיים. חריג: כאשר העובד הוא משמורן יחיד (הילד/ה נמצא/ת בחזקתו הבלעדית) או שהעובד הוא הורה יחיד של הילד/ה (משפחה חד-הורית), רשאי אותו עובד לזקוף על חשבון תקופת המחלה שלו, עד 12 ימי היעדרות בשנה בשל מחלת הילד/ה. היעדרות בשל מחלה ממארת של הילד/ה: עובד שמגדל ילד/ה עד גיל 18, ועבד שנה לפחות אצל אותו מעביד, זכאי לזקוף עד 30 ימים בשנה של היעדרות, בשל המחלה הממארת של הילד/ה, על חשבון ימי המחלה המגיעים לו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו. חריגים: (1) כאשר בן הזוג עובד ולא נעדר מעבודתו מכוח הזכאות הזו; או (2) כאשר העובד הוא הורה יחיד או משמורן יחיד, - זכאי העובד לזקוף עד 60 ימים בשל היעדרות עקב מחלתו הממארת של הילד/ה. חשוב לזכור: בחישוב ימי ההיעדרות בשל מחלה ממארת, יבואו בחשבון ימי היעדרות שזקף העובד בגין מחלת ילד/ה (לעיל). כך, לדוגמא, אם הילד/ה חולה בסרטן, אבל ההיעדרות (של 5 ימי עבודה) היא בגין מחלת השפעת שחלה/חלתה הילד/ה, הרי שהימים יופחתו מהמכסה של ההיעדרות בשל מחלת ילד/ה (ויוותרו 3 ימי זכאות באותה שנה), וגם מהמכסה של ההיעדרות בשל מחלה ממארת (אם לא נוצלו עד כה ימי היעדרות, יוותרו 25 ימי היעדרות באותה שנה). חופשת לידה לגבר: לפי הוראת שעה שתקפה עד 30.4.2007, רשאי גבר לצאת לחופשת לידה חלקית – מהשבוע השביעי שלאחר הלידה, במקום אשתו, אם אשתו זכאית לחופשת לידה וויתרה בכתב על זכותה זו, וחזרה לעבוד. לצורך ההיעדרות מהעבודה, על הגבר העובד להביא אישור למעביד על הלידה וכן את הויתור בכתב של אשתו על החלק הרלבנטי מתקופת הלידה. המוסד לביטוח לאומי מציב עוד תנאים לצורך קבלת דמי הלידה: (1) הוא ובת זוגו צברו תקופת ביטוח כעובדים המזכה בדמי לידה לתקופה של 84 יום. (2) בת הזוג היתה בחופשת לידה שישה שבועות רצופים לפחות לאחר הלידה. (3) בן הזוג תבע דמי לידה לתקופה של 21 ימים רצופים לפחות. (4) התביעה הוגשה בהסכמת בת הזוג. (5) דמי הלידה עבור האב יחושבו על בסיס הכנסתו, אך לא יותר מחמש פעמים השכר הממוצע . ולידיעתך: עובד רשאי לזקוף עד 7 ימים בשנה של היעדרות, בשל טיפולים או בדיקות הקשורים להריון של בת-זוגו, או בשל לידה של בת-זוגו, על חשבון תקופת המחלה שלו. תנאים לזכאות: ההיעדרות היא לצורך אחד מאלה: (1) ליווי בת הזוג לטיפולים או בדיקות בקשר להריון, שכרוך בהם סיכון לחיי האישה או העובר. במקרה של הפלה - גם במשך 24 שעות (מקסימום) מתום ביצועה; (2) ליווי בת הזוג לטיפולים או בדיקות בקשר להריון, אף כאשר לא כרוך בהם סיכון לחיי האישה או העובר, בנסיבות שבהן תלויה בת-הזוג בעזרת הזולת בביצוע הבדיקות או הטיפולים; (3) נוכחות בלידה. לידה - מתחילת הופעתם של צירי לידה ועד 24 שעות מתום הלידה.
 

mk77

New member
תודה רבה! שאלות שעלו:

חופשת לידה לגבר ודמי מחלה בגין ילד
לעובד זכאות להיעדר מהעבודה בתשלום גם כאשר בני משפחתו חולים, בתנאים מסויימים. ימי ההיעדרות אותם מנצל העובד במקרים אלה, יופחתו מהמכסה הכוללת של ימי המחלה הצבורים לרשותו. חשוב לזכור: המכסה לניצול היא מכסה שנתית, ואינה נצברת משנה לשנה! העובד חייב למסור למעביד אישור רפואי מתאים לגבי ההיעדרות. היעדרות בשל מחלת ילד/ה: עובד זכאי להיעדר בשל מחלת ילד/ה עד 8 ימים בשנה. תנאים לזכאות: (1) ילד/ה - עד גיל 16; וגם (2) בן הזוג עובד או עצמאי ולא נעדר ממקום עבודתו או מעסקו בימים הרלבנטיים. חריג: כאשר העובד הוא משמורן יחיד (הילד/ה נמצא/ת בחזקתו הבלעדית) או שהעובד הוא הורה יחיד של הילד/ה (משפחה חד-הורית), רשאי אותו עובד לזקוף על חשבון תקופת המחלה שלו, עד 12 ימי היעדרות בשנה בשל מחלת הילד/ה. היעדרות בשל מחלה ממארת של הילד/ה: עובד שמגדל ילד/ה עד גיל 18, ועבד שנה לפחות אצל אותו מעביד, זכאי לזקוף עד 30 ימים בשנה של היעדרות, בשל המחלה הממארת של הילד/ה, על חשבון ימי המחלה המגיעים לו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו. חריגים: (1) כאשר בן הזוג עובד ולא נעדר מעבודתו מכוח הזכאות הזו; או (2) כאשר העובד הוא הורה יחיד או משמורן יחיד, - זכאי העובד לזקוף עד 60 ימים בשל היעדרות עקב מחלתו הממארת של הילד/ה. חשוב לזכור: בחישוב ימי ההיעדרות בשל מחלה ממארת, יבואו בחשבון ימי היעדרות שזקף העובד בגין מחלת ילד/ה (לעיל). כך, לדוגמא, אם הילד/ה חולה בסרטן, אבל ההיעדרות (של 5 ימי עבודה) היא בגין מחלת השפעת שחלה/חלתה הילד/ה, הרי שהימים יופחתו מהמכסה של ההיעדרות בשל מחלת ילד/ה (ויוותרו 3 ימי זכאות באותה שנה), וגם מהמכסה של ההיעדרות בשל מחלה ממארת (אם לא נוצלו עד כה ימי היעדרות, יוותרו 25 ימי היעדרות באותה שנה). חופשת לידה לגבר: לפי הוראת שעה שתקפה עד 30.4.2007, רשאי גבר לצאת לחופשת לידה חלקית – מהשבוע השביעי שלאחר הלידה, במקום אשתו, אם אשתו זכאית לחופשת לידה וויתרה בכתב על זכותה זו, וחזרה לעבוד. לצורך ההיעדרות מהעבודה, על הגבר העובד להביא אישור למעביד על הלידה וכן את הויתור בכתב של אשתו על החלק הרלבנטי מתקופת הלידה. המוסד לביטוח לאומי מציב עוד תנאים לצורך קבלת דמי הלידה: (1) הוא ובת זוגו צברו תקופת ביטוח כעובדים המזכה בדמי לידה לתקופה של 84 יום. (2) בת הזוג היתה בחופשת לידה שישה שבועות רצופים לפחות לאחר הלידה. (3) בן הזוג תבע דמי לידה לתקופה של 21 ימים רצופים לפחות. (4) התביעה הוגשה בהסכמת בת הזוג. (5) דמי הלידה עבור האב יחושבו על בסיס הכנסתו, אך לא יותר מחמש פעמים השכר הממוצע . ולידיעתך: עובד רשאי לזקוף עד 7 ימים בשנה של היעדרות, בשל טיפולים או בדיקות הקשורים להריון של בת-זוגו, או בשל לידה של בת-זוגו, על חשבון תקופת המחלה שלו. תנאים לזכאות: ההיעדרות היא לצורך אחד מאלה: (1) ליווי בת הזוג לטיפולים או בדיקות בקשר להריון, שכרוך בהם סיכון לחיי האישה או העובר. במקרה של הפלה - גם במשך 24 שעות (מקסימום) מתום ביצועה; (2) ליווי בת הזוג לטיפולים או בדיקות בקשר להריון, אף כאשר לא כרוך בהם סיכון לחיי האישה או העובר, בנסיבות שבהן תלויה בת-הזוג בעזרת הזולת בביצוע הבדיקות או הטיפולים; (3) נוכחות בלידה. לידה - מתחילת הופעתם של צירי לידה ועד 24 שעות מתום הלידה.
תודה רבה! שאלות שעלו:
א. מה ידוע לך על זכאות של סטודנטית לחופשת לידה? אני עובד ואשתי סטודנטית..האם אנו זכאים לכך? ב. מה נדרש לצבירת ביטוח כעובדים, המזכה בדמי לידה? ג. בקשר לליווי לבדיקות וכו': האם צבירה של כמה ימים כאלה אפשרית לא ברצף? ז"א, האם ייחשב לי כל יום כזה מחדש כיום הראשון למחלה, או שזה מצטבר? תודה רבה! נתת תשובה מפורטת ועניינית!
 
תשובה

תודה רבה! שאלות שעלו:
א. מה ידוע לך על זכאות של סטודנטית לחופשת לידה? אני עובד ואשתי סטודנטית..האם אנו זכאים לכך? ב. מה נדרש לצבירת ביטוח כעובדים, המזכה בדמי לידה? ג. בקשר לליווי לבדיקות וכו': האם צבירה של כמה ימים כאלה אפשרית לא ברצף? ז"א, האם ייחשב לי כל יום כזה מחדש כיום הראשון למחלה, או שזה מצטבר? תודה רבה! נתת תשובה מפורטת ועניינית!
תשובה
אני לא עוסקת בתחום הזכויות מכוח המוסד לביטוח לאומי. שיתפתי אתכם במירב המידע שברשותי בנושא. עם זאת, באתר של המוסד לביטוח לאומי יש פרטים נוספים ואני מצרפת לכם קישור לזכויות שקשורות לאמהות. לגבי השאלה בדבר הבדיקות: כל יום היעדרות כזה הוא יום בפני עצמו, כלומר לא ניתן לצבור את כולם ולבקש תשלום עבור כולם ביחד. אכן, עלית על ה-catch בסיפור. בד"כ ההיעדרויות לליווי לבדיקות הן בנות יום אחד. מכיוון שכל יום היעדרות נחשב כיום מחלה ראשון, המעביד לא מחוייב בתשלום דמי מחלה לפי החוק. יש בזכות הזו חצי נחמה, משום שההיעדרות מוכרת לך כהיעדרות לגיטימית ממקום העבודה. יש לך זכות חוקית להיעדר לצורך ליווי הבדיקות ואתה לא צריך להתפתל, לשקר, להמציא או לקחת יום חופש לצורך כך.
 

mk77

New member
שוב תודה רבה!

תשובה
אני לא עוסקת בתחום הזכויות מכוח המוסד לביטוח לאומי. שיתפתי אתכם במירב המידע שברשותי בנושא. עם זאת, באתר של המוסד לביטוח לאומי יש פרטים נוספים ואני מצרפת לכם קישור לזכויות שקשורות לאמהות. לגבי השאלה בדבר הבדיקות: כל יום היעדרות כזה הוא יום בפני עצמו, כלומר לא ניתן לצבור את כולם ולבקש תשלום עבור כולם ביחד. אכן, עלית על ה-catch בסיפור. בד"כ ההיעדרויות לליווי לבדיקות הן בנות יום אחד. מכיוון שכל יום היעדרות נחשב כיום מחלה ראשון, המעביד לא מחוייב בתשלום דמי מחלה לפי החוק. יש בזכות הזו חצי נחמה, משום שההיעדרות מוכרת לך כהיעדרות לגיטימית ממקום העבודה. יש לך זכות חוקית להיעדר לצורך ליווי הבדיקות ואתה לא צריך להתפתל, לשקר, להמציא או לקחת יום חופש לצורך כך.
שוב תודה רבה!
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה