חופשת לידה לאב + משרד החינוך

aaronc76

New member
חופשת לידה לאב + משרד החינוך

שלום,
אתחיל מהסוף - אני צריך מישהו שמתמחה בחוקי ביטוח לאומי\משרד החינוך בהקשר לחופשת לידה עבור בן הזוג.
נראה לי שהנושא סבוך ומורכב מידי כדי לקבל תשובו מעל גבי הפורום, אך בכל זאת מנסה.

הסיפור:
אנחנו זוג.
האשה מורה שכירה, בן הזוג שכיר גם כן.
הגשנו בקשה לחופשת לידה עבור בן הזוג וקיבלנו דחיה.
הסיבה - בת הזוג אינה חוזרת בפועל לעבודה (החופש הגדול) ואין הרשאה ששני בני הזוג יהיו בבית באותו הזמן.
איך יוצאים מזה?

תודה
 

Harrington

Well-known member
מנהל
לכאורה המוסד צודק.

אכן הזכאות לדמי לידה לאב נרכשת כאשר האם חוזרת לעבודתה.

ראי את הנחיות המוסד בקישור להלן:
http://www.btl.gov.il/benefits/maternity/dmeLedaLaav/Pages/default.aspx

הבסיס לכך נמצא בסעיף 6(ח) לחוק עבודת נשים: http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p176_001.htm#Seif22

וכן בסעיף 49 לחוק הביטוח הלאומי: http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p176_001.htm#Seif22

ניתן לנסות לפנות לביה"ד נגד ההחלטה ולטעון שהיא מפלה את המורות, אך אם נשפוט ע"פ לשון החוק היבש, נראה שהחלטת המוסד תואמת את החוק.
 

aaronc76

New member
לכאורה

אל"ף, אנחנו עומדים בכל ההנחיות של המוסד לביטוח לאומי (כנראה סעיף 4 הוא, הוא הבעייתי)

אב יהיה זכאי לחופשת לידה בתשלום, אם מתקיימים בו כל התנאים האלה:

1. הוא עובד שכיר שקיבל ממעסיקו חופשת לידה, או עובד עצמאי שהפסיק לעבוד לרגל חופשת הלידה.

2. שולמו בעדו דמי ביטוח משכרו כעובד שכיר, או שהוא שילם דמי ביטוח מהכנסתו כעובד עצמאי, בעד 10 חודשים מתוך 14 החודשים או בעד 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו ליום הקובע לאב.

3. בת הזוג זכאית לתשלום דמי לידה ל-14 שבועות (יולדת הזכאית לדמי לידה ל-7 שבועות בלבד, לא יוכל האב להחליפה).

4. בת הזוג הצהירה בכתב, שהיא מסכימה לוותר על חלק מחופשת הלידה המגיעה לה, והיא חזרה לעבודה בתקופה שבה היא מוותרת על חופשת הלידה.

5. חופשתו תחל רק לאחר שחלפו 6 שבועות מיום הלידה.

5. חופשתו תהיה 21 ימים רצופים לכל הפחות.

בי"ת, נראה לי שגם עם סעיף 6 ח' אין בעיה, כפי שאני מבין אותו (סעיף קטן ב' הוא בעייתי כנראה?!)
(ח) (1) עובד שאשתו ילדה, ייתן לו מעבידו חופשת לידה חלקית, בתקופת חופשת הלידה שנותרה מתום ששת השבועות הראשונים שלאחר יום הלידה, אם התקיימו כל אלה:
(א) אשתו זכאית לחופשת לידה והיא הסכימה בכתב לוותר על חלק מחופשת הלידה המגיעה לה בתקופה שנותרה מתום ששת השבועות הראשונים שלאחר יום הלידה, וזאת על אף הוראות סעיף קטן (ב)(2);
(ב) אשתו עבדה, בתקופה האמורה בפסקת משנה (א).

גימ"ל, לא מצאתי את סעיף 49 האמור...


תודה על תשובה מהירה ומפורטת.
 

Harrington

Well-known member
מנהל
צודק, שמתי בטעות את אותו קישור פעמיים

להלן הקישור לחוק הבט"ל שבו תמצא את סעיף 49: http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/039_002.htm#Seif53

אגב כל מה שתמצא שם לענייננו הוא הפניה לסעיף 6(ח) לחוק עבודת נשים. רציתי רק להראות שחוק הבט"ל עצמו פועל ע"פ אותם קריטריונים שמופיעים שם.

לגבי העמידה בתנאים, אכן התנאי הרלוונטי שאנחנו מדברים עליו הוא תנאי החזרה לעבודה של היולדת. אלא שמאחר ומדובר בתנאים מצטברים, הרי שכל עוד אינכם עומדים באחד מהתנאים, אין לכם לכאורה זכאות.
 

aaronc76

New member
ושוב

תודה על התיקון בקישור.

האם זו אשמתנו שמורות אינן יוצאות מהבית בזמן החופשה הגדולה?!?!

האני מחפש את ה"פרצה" בחוק או פעולות שניתן לעשת כדי בכל זאת לממש את הזכאות לחופשת לידה.

תודה
 

Harrington

Well-known member
מנהל
אין כאן עניין של אשמה, אלא של זכאות ע"פ חוק.

איש לא בא אליכם בטענות, אולם תנאי הזכאות מחייבים את המוסד ואתכם כאחד.

צריך לזכור שהרציונל שעומד מאחורי העניין הוא מתן אפשרות שוויונית בין שני ההורים להיות בבית עבור התינוק החדש. היולדת בתקופה הראשונה, והבעל יכול להחליף אותה בהמשך.
מבלי לפגוע, לא סביר לדרוש מהחברה בישראל לממן הורה כדי שיישאר בבית עם הילד כאשר (מסיבה כלשהי) אין בכך שום צורך אמיתי.
 

aaronc76

New member
האם יש דרך

עוקפת?
נניח בת הזוג מתפטרת ומוותרת על משכורת הקיץ?

דוגמה אולי קיצונית ולא רלוונטית, אך הרעיון הוא...
מה ניתן לעשות?
 

Harrington

Well-known member
מנהל
אם בת הזוג תתפטר היא תאבד (כנראה) את זכאותה

שלה לדמי לידה וממילא הבעל לא יוכל לצאת לחופשת לידה במקומה.

כאמור קודם, החלטת המל"ל תואמת את לשון החוק. הדרך היחידה שנראית לי לתקוף את זה (בלי שהתעמקתי בפסיקה), היא על-ידי טענת אפליה. אולם קל זה לא יהיה, ודאי לא בשלב ראשון.
 

Harrington

Well-known member
מנהל
תיקון

אורנה (מנהלת הפורום) הסבה את תשומת ליבי ששגיתי כאשר כתבתי שיתכן שהיולדת עצמה תאבד את זכאותה. זכאות היולדת נשמרת גם אם היא מתפטרת. עם זאת, הדרישה שהיולדת תחזור לעבודתה כתנאי לזכאות לאב, בעינה עומדת.

כלומר אם תפעלו כפי ששאלת והיולדת תתפטר מעבודתה, היא תמשיך להיות זכאית ותקבל את דמי הלידה עד תום תקופת הזכאות, אולם לא יהיה באפשרותה להעביר את זכאותה לאב לאור הדרישה שעליה לחזור לעבודה לשם כך.
 
למעלה