חופשה לרגל שבעה

חופשה לרגל שבעה

רציתי לדעת מה הזכויות של אדם העובד בכל הקשור בישיבת שבעה. האם הימים נחשבים כימי חופשה, למי פונים לצורך קבלת תשלום (עבודה) וכו'.
 
הסבר מאתר התמ"ת על זכויות בימי האבל מהמעסיק

ימי אבל עובד שעבד לפחות שלושה חודשים במקום עבודתו ומקיים חובת אבלות על פי דת או נוהג, ואינו עובד באותם הימים, זכאי לתשלום שכרו עבור הימים שהוא נעדר ולא יותר משבעה ימים.
 
למעלה