חולשותיו של "השמאל היהדי".

חולשותיו של "השמאל היהדי".

על אף כל מה שקורה סביב מדינת ישראל, אין השמאל היהודי, לומד ולא כלום. לדעתי, זו תעודת עניות, של השמאל היהודי, הממהר להחרים את בני עמו. שמאל, משכיל, עשיר, חכם ולא נבון.

במה דברים אמורים?. השמאל היהודי, על כל משכיליו, על כל חכמיו, הזניח במדינת ישראל, את בעיות הכלכלה, הסוצייאל הלאומי, רובו ככולו מתרכז בפלסטינים. לפי העובדות של העמים הערבים והמוסלימים, אף לפי אותו עם שאתם כל כך נאבקים עליו, אותו העם אינו רוצה בהקמת מדינת "פליסטין".

אתם השמאל היהודי, נאבקים ונלחמים למען "הפלסטינים", כעיוורים וכפסחים. כאשר אין אתם השמאל היהודי יודעים, האם תשרדו בחיים, לאחר השגת כל מטרותיכם. ?

אתם השמאל היהודי, בוגדים בדת היהודית, בעודכם תומכים בדת "האיסלאם". העובדות זועקות ללב השמיים, תנו לערבים ולמוסלימים לבחור, הם יבחרו בדת האיסלאם. דת, חשוכה ומנוולת. דת מאיימת על כל העולם. קל וחומר עלינו במדינת היהודים הקטנה...

מסכנים הקופטים בארץ מצריים. מסכנים כל הנוצרים באיזורים בהם שולטים "הפלסטינים".

חולשתכם השמאל היהודי, היא בזאת, שאין אתם מודים, כי אתם בעצם "התאסלמתם". לפי כל טענותיכם המנומקות, תניחו לרגע קל, כי כל מאוויכם התגשמו. אז מה הלאה?.

האם נראה לכם אתם "השמאל היהודי", כי תוכלו לחיות עם מדינת פלסטין הרחבה והגדולה, מהירדן עד הים, כאשר רובה בעד דת "האיסלאם"?. דת, שאין לה כל פשרות, לגבי הזולת.

ברגע, שאתם השמאל היהודי, העשיר, הגאה, זנחתם את הסוצייאליזם הטהור, בחרתם בעם האיסלאם, הפכתם להיות שנואים במדינת "היהודים". אתם ממהרים להחרים, כמעט כל דבר חיובי, הצומח במדינת היהודים. העושר, הספרים, ההשכלה, האומנות, העבירו אתכם על דעתיכם. הוריכם אשר רובם ניצולי השואה מתהפכים בקברם.

אז לאן אתם חותרים?. לעוד מדינה פנאטית איסלאמית?. אם נראה לכם, כי המוסלימים, עליהם אתם כל כך נאבקים, יתנו לכם לחיות במחיצתם?. אתם הוזים. בינתיים דם רב נשפך בעולם הערבי-מוסלימי. דם רב הרבה יותר מאשר אנו היהודים בכל מלחמותינו שפכנו. שפכנו ובצדק. זו היא מדיתינו, אין לנו מדינה אחרת.

אני מעז להתנבא, כי הנבחר לנשיא מדינת מצריים, עוד ישפוך דמים בתוך ארצו. לאחר מכן, הוא ישפוך עוד דמים בינינו לבינם. אין האיסלאם, מחפש ומבקש פשרות. האיסלאם דורש הכנעה טוטאלית. נראה אתכם אתם השמאל היהודי, נאבקים למען "הקופטים" בארץ מצריים?. נראה אתכם השמאל היהודי, נאבקים למען הנוצרים הן בעזה, הן ברשות הפלסטינית?.

חולשתכם אתם השמאל היהודי, היא שאתם כל כך תמימים, אינכם מבינים את המתרחש באיזורינו. לעיתים קרובות, היות ואתם אין אתם מעניינים את רוב העם היהודי "החכם", אתם ממציאם פרובוקציות.

אלו הם חולשותיכם. הלנו אתם, האם אתם לצרינו?...
 
למעלה