חוללה פינת זכרון לחייל רון יצחק קוקיא הי''ד

צדוק 30

New member
חוללה פינת זכרון לחייל רון יצחק קוקיא הי''ד


דם החייל הנרצח עוד לא התייבש , המשפחה השכולה עדיין ממררת בבכי השבעה, וחלאות המין האנושי האלה בחרו לחלל את כבודו ולמחות על פינת זכרון צנועה לזכרו של סמל רון יצחק קוקיא ז״ל, ה׳ יקום דמו
הזוועה הזו נמצאת באוניברסיטה העברית בירושלים בירת ישראל
Joe Zevuloni
נפתלי בנט שר החינוך עצור את הטומאה הזו

 
אני רואה בתמונה את החביירים היקרים של חלאות הסמאל בפורום

ומחוצה לו, המניפים את הסמרטוט שלהם המגואל בדם נקיים שתחתיו הסמאל הבוגדני מפגין ברחובות, מ'שייח' ג'ראח' ועד לרוטשילד פינת שיינקין.
&nbsp
&nbsp
 
למעלה