חוזה עבודה

מצב
הנושא נעול.
חוזה עבודה

חוזה עבודה
אני סטודנטית שנה אחרונה למשפטים וצריכה לנסח חוזה עבודה בין גננת (בעלת גן) לבין סייעת...אשמח לכל עזרה
 
במסגרת הפורום אנחנו לא מנסחים חוזי

חוזה עבודה
אני סטודנטית שנה אחרונה למשפטים וצריכה לנסח חוזה עבודה בין גננת (בעלת גן) לבין סייעת...אשמח לכל עזרה
במסגרת הפורום אנחנו לא מנסחים חוזי
עבודה ו/או מכתבים לשואלים. בהצלחה.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה