חוזה העסקה

חוזה העסקה

קבלתי חוזה העסקה ובו ישנו סעיף המתנה את העסקתי בכך שאם אעזוב את מקום עבודתי לפני תום חצי שנה עלי לשם תשלום מסויים בגין העזיבה עלי לציין שבמקום העבודה לא שולחים אותי לקורס או להכשרה כלשהי בחו"ל אלה לתקופת עצם לימוד התפקיד במקום כמו בכל מקום עבודה אחר שיש חפיפה ולימוד התפקיד. השאלה שלי היא כזו האם זה זה מקובל? ואם זה חוקי? תודה
 
למעלה