חודש טוב ומבורך, שיהא זה

עבור כולם חודש של ישועות וניסים.

אילו קלפים הייתם משייכים לחג החנוכה ו/או לסמליו ולמה?

רחל|נרות||נרות|
 
למעלה