חוב למס הכנסה

  • פותח הנושא y0505
  • פורסם בתאריך

y0505

New member
חוב למס הכנסה

שלום מר אמיר דניאל.
אני לא מבין את אמירתך לגבי מס הכנסה. אם אדם חייב כסף למס הכנסה ופושט את הרגל , האם הנאמן יכול להידבר עם השלטונות על מנת להפחית את החוב, (הנמצא בדין קדימה) והם מבינים את המצב או שחוב זה הוא מוחלט ואין לגביו הנחה ו\או הפטר.
בתודה
רו"ח יורם צולשין
 
פשיטת רגל - חוב למס הכנסה

יורם שלום,

חובות לרשויות בפשיטת רגל הנם בדיוק כמו כל חוב אחר מבחינת סמכותו וחובתו של הנאמן לבדוק אותם,
לאשרם, לאשרם חלקית או אף לדחותם כליל ולא לאשר את תביעת החוב אם סבור הנאמן כי יש בסיס לכך.

יש לציין כי כבר היו מקרים בהם תביעות חוב של מס הכנסה כנגד חייבים בפשיטת רגל נדחו כליל ולא אושרו
ע"י הנאמן ו/או הכונ"ר אם לא מונה נאמן וכך למעשה נמחק החוב של החייב לשלטונות מס ההכנסה בהנחה שהוכרז לבסוף
פושט רגל.

כמו כן כאשר ניתן צו הפטר הרי שהוא חל גם על החוב לשלטונות המס. יש להפריד את עניין הקנסות שעליהם לא חל
ההפטר. אולם בנושא הקנסות יש לבצע טיפול להפחתתם/מחיקתם מול שלטונות מס ההכנסה בטרם מתן צו ההפטר
ובמהלך הליך הפש"ר. כמו כן הנאמן יכול לבטל את הקנסות באם ימצא במהלך בדיקתו את תביעות החוב כי לא
היו צריכים להיות מוטלים.

יש להעיר כי אין לסמוך על כך כי הנאמן יעשה מלאכתו קשה וינבור לבדו במרכיבי החובות, אלה מוטל על החייב ועל
הגורמים המטפלים בו להביא את כל הנתונים והאסמכתאות לשם הקטנת החובות לידי הנאמן וזאת בטרם ייתן את החלטתו
בעניין תביעות החוב.

כמו כן ניתן לערער על החלטת נאמן בפני בית המשפט המחוזי.

כמובן שהדרך הטובה ביותר היא לצמצם או למחוק את החובות כלפי רשויות המס בהידברות עם הרשויות במהלך
הליך הפש"ר ולקבל מרשויות המס את אישורם לצמצום/מחיקת תביעות החוב שהגישו כנגד החייב.


אמיר דניאל 050-5919502 http://www.hovotout.blogspot.com
 
למעלה