חוב לוועד בית

חוב לוועד בית

שלום לכם, אנחנו בנין קטן בן 6 דיירים. אחת דירות נקנתה כהשקעה על-ידי ישראלי הנמצא בשליחות בחו"ל. הדירה הושכרה, אח"כ עמדה ריקה ולבסוף נמכרה, והבעלים הקודם נשאר חייב עבור כל התקופה שהדירה עמדה ריקה, כשנה. לאחרונה פנינו אל החייב שוב מאימייל והוא ביקש דוח הוצאות והכנסות וכן מס' חשבון בנק של הוועד (לא פרטי) דו"ח הוצאות והכנסות, יש. בנין קטן, 6 דיירים. כולם שילמו לאותה התקופה. האם יש בעיה עם היעדרן של קבלות מחברת הניקיון? האם חובת ההוכחה היא על הוועד או על החייב (יש לציין שכל דיירי הבניין סומכים את ידיהם על הדו"ח). חשבון בנק לוועד - אין. הבנין קטן, התשלומים מעטים, עובדים במזומן. האם חובה על הוועד להחזיק חשבון בנק? האם הוא יכול להתנות את התשלום בכך? ואחרונה: אם האפיק של הפניה באימייל לא יצלח, ולא נקבל את החוב, האם נוכל לתבוע אותו בתביעות קטנות? האם בתביעה שכזאת, היעדר קבלות יהיה לנו לרועץ? תודה! שחר
 
חשבון ועד הבית

אין חובה לנהל חשבון ועד הבית למרות שיש בכך יתרונות. כדי לפתור את בעיית חוסר החשבון, תנו לו חשבון של אחד מחברי הועד ונפתרה הבעיה. תביעות על אי תשלום מיסי ועד בית יש להגיש למפקח/ת על רישום המקרקעין. משרדה צמוד למשרד הטאבו שדירותיכם רשומות בו.
 
למעלה