חובת קיזוז הפסד הון מניירות ערך

gil511

New member
הפסד הון מניירות ערך שנוצר השנה וניתן לקזזו מול רווח הון שנוצר השנה, אבל במקרה שלי כיוון שישנם זיכויי מס, לא כדאי לקזז את כל ההפסד והיה רצוי להעביר חלק ממנו לשנה הבאה, כיוון שההחזר שמתקבל הוא בגובה מקסימום המס ששולם, ואם אקזז את הכל לא אקבל החזר יותר גבוה מהמס ששולם.

בקיצור: האם אפשרי לקזז רק חלק מההפסד והשאר להעביר לשנה הבאה?
 

roheshbon

Member
אפשר אבל לא בטוח שכדאי.
הפסד בשוק הון ניתן לקזז רק כנגד רווח בשוק הון או רווח שוטף בעסק במידה ואתה עצמאי.
לא ציינת האם אתה עצמאי או שכיר.
נקודות זיכוי וזיכויים אחרים מקטינים רווח חייב במס (עצמאי ושכיר) אבל לא יכולים להקטין הפסד מני"ע.
 
למעלה