חובת דיווח למס הכנסה על רכישת דירה בחו"ל

  • פותח הנושא YaelC1978
  • פורסם בתאריך
היי יעל,

על עצם רכישת הנכס בחו"ל אין חובת דיווח לרשויות המס. על פי תקנות הפטור מהגשת דין וחשבון, כל עוד שווי הנכסים בחו"ל לא עלה על 1,870,00 ₪ (נכון לדוח לשנת מס 2020) אין חובת הגשת דוח.

ככל ויהיו הכנסות משכ"ד וגם בעת מכירת הדירה, תחול חובת דיווח לפקיד השומה.

יש לשים לב כי קיימת חובת הגשת דוח ליחיד תושב ישראל שהעביר במשך 12 חודשים כספים אל מחוץ לישראל בסכום העולה על חצי מיליון ש"ח ("סכום לדיווח"); הדוח יוגש לגבי השנה שבה הועבר סכום לדיווח, כולו או חלקו, לראשונה אל מחוץ לישראל ולגבי השנה שלאחריה.
 
למעלה