חובבי מפולת - במיוחד בשבילכם

חובבי מפולת - במיוחד בשבילכם

http://www.wwfn.com/crashupdate.html אני במקומכם הייתי חושב פעמיים לפני הנחת המצבה על השוק. החולה עדיין לא אמר את המילה האחרונה. יש לו עדיין אוויר לריצת בוקר אחרונה.
 
למעלה